Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl

Ressort Wonen

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren '60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.

Vacature lid van de Raad van Commissarissen

Ressort Wonen zoekt een huurderscommissaris met wortels in Rozenburg

die een expert is op het gebied van:

• financiën òf

• personeels- en organisatievraagstukken

Lees meer

Eerste resultaten visitatie bekend

De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visitatie uitgevoerd. Hiervoor zijn huurders waarvan wij het emailadres hebben benaderd. Hierop is door 30% van de ontvangers van de enquete gereageerd. De eerste resultaten hiervan zijn bekend. Als u benieuwd bent naar de opmerkingen van huurders en onze reactie daarop klikt u op ondertaande link.
Lees meer

Opnieuw lage huurverhoging huurders Ressort Wonen

De overheid bepaalt jaarlijks hoeveel de netto huur maximaal mag stijgen. In 2018 mogen de huren harder stijgen dan de inflatie van 1,4%. Dit kan afhankelijk van het inkomen van de huurder oplopen tot 5,4%. Ressort Wonen en  Huurdersvereniging Rozenburg besloten echter de verhoging te matigen en te beperken tot 1,65%.

Lees meer

Jaarverslag 2017 in korte film

Ressort Wonen informeert graag de huurders en relaties over de activiteiten in het afgelopen jaar. Via deze link (populair jaarverslag) open je een korte film. Hierin legt Ressort Wonen uit wat we in 2017 gedaan hebben. Het filmpje duurt ongeveer 5 minuten. Ressort Wonen hoopt je zo goed te informeren. We denken dat het goed gaat, en weten ook dat het altijd beter kan.

Lees meer