goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Garages

Huren van garages
In diverse complexen verhuren wij garages voor het stallen van een motorvoertuig. De verhuur gebeurt op basis van de algemene voorwaarden bij de huurovereenkomsten voor garages zoals die vanaf 1 januari 2000 gelden. Geïnteresseerden die in Rozenburg wonen kunnen zich inschrijven om voor een garage in aanmerking te komen. Zij komen dan op een wachtlijst die voor vrijwel alle complexen geldt. Het inschrijfformulier is te downloaden.

Toewijzing
Als er een garage is leeggekomen wordt deze in een bepaalde volgorde toegewezen. Binnen de categorie gebeurt dat op basis van de inschrijfduur. Deze volgorde wordt gehanteerd vanwege de oplopende parkeerdruk rondom de complexen met garages.

Toewijzing vindt plaats in deze volgorde:
  1. Huurders van woningen in het complex   
  2. Huurders in de directe omgeving
  3. Bewoners in de directe omgeving
  4. Overige ingeschrevenen
Bij de huurovereenkomsten voor garages die de laatste jaren zijn gesloten is overeengekomen met de huurder dat bij beëindiging van de huurovereenkomst van de woning, de huurovereenkomst voor de garage ook wordt beëindigd. Concrete meldingen van onjuist gebruik en of onderverhuur van garages worden door ons onderzocht. Voor verdere informatie kunt u terecht bij het team Woonservice.

Betaling BTW
Bij verhuur van een garage is 21% BTW verschuldigd. Dit wordt maandelijks in de huur verrekend. 

Klik hier om de algemene huurvoorwaarden garages te downloaden.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A