goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Huur opzeggen

U heeft besloten binnenkort te verhuizen. Een drukke tijd voor u, waarin u veel zaken moet regelen. Allereerst moet u laten weten dát u gaat verhuizen. Dat doet u door de huur van uw huidige woning op te zeggen. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk. Dat kunt u doen per brief òf u vult een huuropzeggingsformulier in. Bij huuropzegging bij overlijden kunt u een formulier overlijden downloaden.
De opzegtermijn is één maand. Langer mag natuurlijk ook, maar een kortere termijn is niet mogelijk.

Omdat het voor ons prettig is om ruim van te voren te weten welke woningen leegkomen krijgt u bij huuropzegging minimaal 2 maanden voor uw verhuisdatum een premie van € 50,00.

Bevestiging
De opzegging wordt door ons bevestigd. Met deze schriftelijke bevestiging ontvangt u tevens informatie waarin staat beschreven wat u moet doen om de woning in goede staat achter te laten. Deze informatie met de andere verhuistips staan in ons boekje huur opzeggen.

Een huuropzegging is altijd definitief. Opzegging onder voorbehoud accepteren wij helaas niet. De opzegging houdt in, dat Ressort Wonen de woning via de krant of de website aan gaat bieden. Hierbij moeten wij precies aangeven wanneer de woning beschikbaar is voor de nieuwe bewoner.

Inspectie
Bij de eerste woninginspectie bespreekt de opzichter met u hoe u de woning achter moet laten. Als de woning leeg is controleert de opzichter deze bij de eindcontrole opnieuw en bekijkt of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Hij neemt dan ter plekke de sleutels van u in ontvangst.

Binnen een termijn van maximaal vier weken na beëindiging van uw huurovereenkomst ontvangt u een gespecificeerde eindafrekening.

Gedeeltelijke huuropzegging
Bij beëindiging relatie moet de vertrekkende partner de huur van de woning gedeeltelijk opzeggen. Hij/zij wordt dan ontslagen uit de verantwoordelijkheid voor de woning. De achterblijvende partner krijgt dan de volledige verantwoording over de woning. Opzegging kan per brief of door gedeeltelijk opzegformulier en dient door beiden te worden ondertekend. Ook hiervoor geldt dat een nieuw adres van de vertrekkende partner moet worden ingevuld.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A