goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Overname

Als een woning wordt opgezegd of een woning wordt toegewezen ontstaan er soms vragen over overname. Overname van zaken is meestal mogelijk. Het kan echter wel gaan om verschillende soorten overname. Het is echter altijd goed en ook nodig om gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.

Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV).
Dit zijn wijzigingen in de woning waarvoor door ons toestemming aan de huurder is verleend. Deze aanpassingen, zoals uitbreiding van de keuken, plaatsing van een vaste trap of dakkapel e.d., maken onderdeel uit van de woning en dus van het gehuurde. Onder bepaalde voorwaarden ontvangt de vertrekkende huurder een vergoeding. Dan wordt de woning inclusief deze wijzigingen doorverhuurd en is overname niet van toepassing. Meer hierover leest u op deze site bij het onderdeel onderhoud/zelf aangebrachte veranderingen.

Roerende zaken
Wel voor overname in aanmerking komen zaken als vloerbedekking, meubilair, losse kasten, lamellen, gordijnrails, zonwering etc. Dit noemen we roerende zaken. Bij de overname van roerende zaken zijn drie partijen betrokken: de vertrekkende huurder, de nieuwe huurder en Ressort Wonen. Van belang is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Er wordt daarom voor deze zaken een speciaal overnameformulier gebruikt. Indien van toepassing geeft de opzichter dit formulier bij de voorcontrole van de woning aan de vertrekkende huurder. Bij de eindcontrole moet het ingevulde formulier ondertekend zijn door alle partijen. Is dat niet het geval dan is er geen overname en zal de vertrekkende huurder een en ander moeten verwijderen.

Overname is niet per definitie tegen betaling. Soms wordt ook overeengekomen dat de roerende zaken door de nieuwe huurder worden overgenomen zonder dat er sprake is van een vergoeding.

Ingeval er sprake is van schade aan de woning kan deze niet worden overgenomen door een volgende huurder. De vertrekkende huurder zal deze moeten (laten) herstellen.

Om misverstanden te voorkomen: overname is nooit een reden voor toewijzing van een woning.

Het formulier voor overname kunt u hier downloaden of aanvragen via het contactformulier. Wij sturen het u graag toe! Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team dagelijks onderhoud.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A