goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Huurtoeslag

Huurtoeslag

Is uw inkomen niet zo hoog en woont u in een huurhuis? Dan kunt u toch betaalbaar wonen. Als u in verhouding tot uw inkomen teveel geld kwijt bent aan huur,  kunt u een toeslag van de Belastingdienst krijgen: de huurtoeslag.

Voorwaarden voor huurtoeslag

Voor huurtoeslag gelden een aantal voorwaarden. Hieronder leest u of het zin heeft voor u om huurtoeslag over 2018 aan te vragen.

Uw persoonlijke situatie
U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 - U bent 18 jaar of ouder, of u bent minderjarig en getrouwd.
 - U en uw eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben een geldige verblijfsvergunning.
 - Iedereen die bij u woont, is op uw adres ingeschreven bij de gemeente

Uw woning
Uw woning moet aan de volgende eisen voldoen:

U huurt een zelfstandige woning. Dit is een woonruimte met een eigen toegangsdeur, een eigen toilet en keuken. Uw huurlasten zijn niet te hoog of te laag. Dit is afhankelijk van uw situatie. De huur mag in ieder geval niet lager zijn dan € 231,87 en niet hoger dan € 710,68. Zijn u en uw eventuele partner jonger dan 23 jaar en heeft u geen inwonende kinderen? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 417,34. Bepaalde servicekosten moet u in deze huurlasten meetellen. Uw woning is passend voor uw situatie. De woning mag bijvoorbeeld niet te ruim of niet te duur zijn. Als de gemeente de woning niet passend voor u vindt, krijgt u geen huurtoeslag.

Uw inkomen/vermogen
Uw inkomen of vermogen mag niet te hoog zijn. Welke grenzen voor u gelden, is afhankelijk van uw situatie.

Proces automatisch continueren
In de maanden november en december ontvangt u als u nu al huur- en/of zorgtoeslag ontvangt, automatisch een nieuwe voorschot-beschikking voor het nieuwe kalenderjaar. Daarvoor hoeft u zelf niets te doen. Dit wordt automatisch aan de huurtoeslagontvangers verstuurd. Informatie vindt u ook via www.toeslagen.nl.

Een nieuwe beschikking
De hoogte van de toeslag voor 2018 wordt berekend met de gegevens die bekend zijn uit 2017. De grondslagen die van toepassing waren in 2017, gelden dus ook voor 2087. Alleen inkomen dat als schatting over 2016 is opgegeven wordt aangepast op basis van de CBS-indexering. De selectie voor de nieuwe huurtoeslagbeschikking vindt eind november plaats. De selectie voor de zorgtoeslag valt medio december. De gegevens die op dát moment bekend zijn bij de belastingdienst, worden gebruikt voor de berekening van het toeslagbedrag in 2018. De verzending van beschikkingen start vervolgens rond eind december, waarbij als eerste de beschikkingen huurtoeslag de deur uitgaan. De verzending is vóór het eind van het jaar afgerond.

Nu nog geen huurtoeslag?
Als u nu geen huurtoeslag ontvangt, maar u denkt er wel voor in aanmerking te komen, kunt u een proefberekening maken voor de huurtoeslag via www.toeslagen.nl. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag van kunt u met uw DigiD-code zelf inloggen en huurtoeslag aanvragen.
Als u geen internet heeft, kunt u het ook aanvragen via 0800 - 0543. Hier kunt u trouwens ook terecht met uw vragen of voor meer informatie.

Het Huurtoeslag informatiepunt van Rozenburg is in ons kantoor gevestigd. Dat betekent dat u met al uw vragen over aanvraag, toekenning en uitbetaling van huurtoeslag bij ons terecht kunt. Hiervoor is het nodig dat u beschikt over een DigiD-code. 
Kom gerust langs, wij staan u graag te woord.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A