goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Overlast

OVERLAST: Probeer het te voorkomen!

Last, burenruzie of overlast?
Rust, ruimte en niemand te zien of te horen in de wijde omgeving. Geen buren te bekennen. Er zijn maar weinig mensen die het zo voor elkaar hebben. Het is ook niet ieders ideaal zo te wonen. Een heleboel mensen wonen juist graag in een stad of in een buurt met mensen om zich heen. Anderen wonen er om praktische redenen, bijvoorbeeld vanwege hun werk, studie of om dichtbij familie/vrienden te wonen.
De meeste mensen hebben te maken met directe buren: boven, onder en/of naast zich. Dat heeft voordelen en nadelen. Het is levendig, gezellig, geeft een veilig gevoel en er zijn meer voorzieningen, zoals scholen en winkels in de buurt en soms vervelend, zelfs hinderlijk. Maar niet iedereen heeft dezelfde invulling en waardering voor begrippen als levendig en hinderlijk.
Om te kunnen bepalen of er vanuit de woningcorporatie actie moet worden ondernomen onderscheiden wij 3 vormen: last. burenruzie en overlast.

Last
Onder last wordt verstaan: `gewone leefgeluiden´, zoals spelende kinderen, een blaffende hond, lopen op de trap, de wasmachine of muziek die hoorbaar is. Dit zijn normale leefgeluiden. De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij bewoners zelf om in gesprek te gaan met hun buren.

Burenruzie
Burenruzies komen helaas voor, waarbij buren elkaar over en weer 'overlast' bezorgen.  Als er sprake is van een wederzijdse burenruzie, dan geldt hetzelfde als bij 'last'. De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij de bewoners zelf.  Als na diverse gesprekken tussen u en de buren het probleem niet wordt opgelost kan een buurtbemiddelaar, wijkagent of woningbouwcorporatie bemiddelend optreden. U moet dan wel altijd zelf eerst pogingen hebben gedaan om het probleem op te lossen.  

Overlast
Woonoverlast is het extreme gedrag van bewoner(s) dat regelmatig optreedt waardoor één of meer omwonenden en/of in hun vrijheid worden belemmerd of waarbij individuele bewoners schade toebrengen tot last van omwonenden.  Bijvoorbeeld  nachtenlang wakker gehouden worden door extreem harde muziek, dealen vanuit woning, illegale inwoning, onderhuur, hennepteelt etc. Bij burenruzies waarbij er gevochten is, is deze zaak strafrechtelijk en zal de politie dit moeten oppakken. 

Voorkomen is beter dan genezen
Het voorkomen van overlast is het beste. Door zelf geen overlast te veroorzaken en door contact te houden met uw buren, vergroot u de kans op een goede onderlinge relatie en kan er begrip worden getoond voor elkaars situatie.

Tips om overlast te voorkomen:

 • Als u uw buren niet kent, ga dan kennismaken. Maak afspraken met elkaar over belangrijke onderwerpen zoals schoonmaken en het gebruik van gemeenschappelijke ruimten.
 • Maak geen of weinig lawaai in huis (en zeker niet ´s avonds en ´s nachts)
 • Waarschuw uw buren als u een feestje gaat geven of nodig hen uit.
 • Zet muziek niet te hard. Haal geluidsboxen van de muur en zet ze op een verhoging op de grond zodat het geluid minder doordreunt. Gebruik een koptelefoon als u naar harder geluid wilt luisteren.
 • Vermijd in uw woning harde vloerbedekking in combinatie met harde schoenen, zoals hakken en werkschoenen.
 • Bedenk dat lawaai in het trappenhuis hard doorklinkt en houd daar rekening mee.
 • Plaats geen spullen in de gemeenschappelijke ruimten of overleg eerst met de buren.
 • Zet de vuilnis op de juiste tijd buiten.
 • Zorg dat de buren geen last hebben van uw huisdieren.

Tips om last te melden bij uw buren

 • Ga een vriendschappelijk gesprek aan. Bel gewoon aan of maak een praatje over de heg of het balkon. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die zij bezorgen.
 • Wacht niet te lang met praten wanneer u last heeft van uw buren. Laat het niet sudderen: kleine irritaties kunnen snel groot worden als u er niet over praat.
 • Bedenk wat u wilt zeggen. Vertel duidelijk wat u dwars zit. Voorbeelden kunnen de klacht concreet maken. Soms  helpt het om eerst even op te schrijven wat u wilt zeggen.
 • Blijf rustig! Boos of geïrriteerd een gesprek aangaan, is niet verstandig. Zo worden makkelijk dingen gezegd waar u later spijt van heeft. Bovendien levert een scherpe opmerking vaak ook een soortgelijke reactie op.
 • Denk na over mogelijke oplossingen: door met suggesties te komen, laat zien dat u meedenkt.
 • Probeer duidelijke en concrete afspraken te maken. Zo wordt het probleem goed aangepakt en bij herhaling van de overlast kunt u op deze afspraken terugkomen.


Ernstige situaties
Bij een zeer ernstige situatie vragen wij altijd een oordeel aan de rechter. Dit is het onafhankelijke orgaan dat zich op een onpartijdige wijze uitspreekt. Gelukkig komt dit vrij zelden voor en proberen we dit ook zoveel mogelijk te voorkomen.
Anoniem ingediende klachten nemen wij niet in behandeling. Vergeet dus uw naam en adres niet te vermelden.

Burenoverlast? Trek aan de bel! Stap niet gelijk met een klacht naar uw verhuurder of de politie. Probeer het samen op te lossen.

Lukt het toch niet, vul dan het klachtenformulier in. U kunt dit downloaden via klachtenformulier overlast.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
 • A
 • A
 • A