goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Warmtewet

Warmtewet

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet is van toepassing als u woonachtig bent in een complex met een collectieve installatie voor verwarming. In de Warmtewet worden allerlei zaken rondom de warmtelevering geregeld waaronder de prijs die de klant maximaal gaat betalen voor warmte.

Waarom de warmtewet?

Het doel van de Warmtewet is om ervoor te zorgen dat de afnemers van warmte in complexen met een collectieve energievoorziening (blokverwarming) niet te veel betalen voor hun warmteverbruik. De landelijke Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt jaarlijks de maximale tarieven die de warmteleveranciers mogen hanteren.

Ressort Wonen stelt ten behoeve van de afrekening de tarieven vast. Bij het begin van elk jaar begroot Ressort Wonen de tarieven en maakt deze via deze website bekend.  

De tarieven bestaan voor alle gebouwen met blokverwarming uit: 

*             een tarief per verbruikte Giga Joules (GJ); 

*             een vastrecht tarief; 

*             het tarief voor het op afstand uitlezen van de meter

De tarieven

Download de tarieven warmtewet begroting 2018. 

Veel gestelde vragen

Download de veelgestelde vragen.

 

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A