goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Woning zoeken

U kunt zich inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning in Rozen­burg. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden.

Voorwaarden voor inschrijving

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • u bent Nederlander of u heeft een wettige verblijfsstatus;
Uw inschrijving

U wordt ingeschreven als woningzoekende bij Woonnet Rijnmond te Rotterdam. U kunt zich inschrijven via de website maar ook in de kantoren van de deelnemende corporaties. Jaarlijks wordt u geacht uw gegevens te actualiseren.
Met de woonpas kunt u reageren op ons woningaanbod. Het aanbod vindt u dagelijks op de website, www.woonnetrijnmond.nl, onder plaats: Rozenburg.
Bij woningen waar veel vraag naar is, zoals eenge­z­ins­wo­nin­gen kan een langere wachttijd gel­den. Het is mogelijk dat grotere eengezinswoningen apart worden aangeboden aan grote gezinnen. Het is zeer belangrijk dat wij over de juiste gegevens be­schik­ken. Het is daarom nodig eventuele wijzi­gin­gen zo spoedig moge­lijk zelf door te voeren op uw inschrijving.

Hoe werkt het in de praktijk?

U reageert op een geadverteerde woning. Degene met de langste inschrijfduur krijgt als eerste de woning aangeboden. Hierdoor krijgt iedereen gelijke kansen op een woning, want iedereen kan er voor kiezen zich in te schrijven. Bij verhuur wordt in ieder geval een IBRI-60 formulier gevraagd. Zonder dit formulier heeft het geen zin om te reageren. Het is daarom handig dit formulier vooraf te downloaden via www.mijnbelastingdienst.nl of aan te vragen bij de Belastingdienst, tel. (0800) 0543.

Direkt kans woningen

Sinds kort worden woningen met Direct kans geadverteerd. Direct kans wordt gebruikt wanneer Ressort Wonen de woning wil aanbieden aan de woningzoekende die het eerst op de Direct kans advertentie reageert. Deze woningzoekende komt dan bovenaan de kandidatenlijst te staan, gevolgd door de woningzoekende die als tweede reageert enzovoorts.

Hoe werkt Direct kans op woonnet-rijnmond.nl?

Elke dag staan alle advertenties vanaf 20.00 uur online, dus ook de Direct kans advertenties. Deze zijn te herkennen aan het plaatje met de stopwatch. Direct kansadvertenties blijven de hele editie op de website staan, maar natuurlijk wordt de woning direct aangeboden wanneer er een woningzoekende heeft gereageerd.

Woningzoekenden mogen maximaal twee keer per editie reageren. Het maakt niet uit op welk soort advertentie ze reageren, een reactie op een Direct kans woning telt dus als een gewone reactie mee.

U bent geselecteerd voor een woning

Staat u boven aan de lijst met kandidaten, dan nodigt Ressort Wonen u uit voor een intakegesprek. U wordt eerst telefonisch uitgenodigd en ontvangt een bevestiging per email waarop datum en tijdstip vermeld wordt en is opgenomen welke documenten u mee moet nemen.
Een IBRI 60-formulier van de belastingdienst is in ieder geval noodzakelijk. Download of vraagt u deze dus al bij voorbaat aan.
Als alle gevraagde gegevens juist zijn, kunt u de woning gaan bezichtigen. Daarna beslist u of u de woning wilt huren. U heeft hiervoor enkele dagen bedenktijd.

Check Sociaal

Ressort Wonen heeft de mogelijkheid om nieuwe huurders te checken op financieel gebied. De reden voor deze check is dat we mensen willen beschermen voor mogelijk grotere financiële problemen.
Bij nieuwe huurders wordt een financiële check uitgevoerd. Hierover informeren wij onze woningzoekenden bij de uitnodiging voor een intakegesprek. De verkregen informatie bestaat uit kleurcodes. Afwijzing vindt niet zonder meer plaats. Tijdens het intakegesprek wordt de problematiek besproken en daarna wordt de beslissing genomen voor het aangaan van een contract of afwijzing.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A