goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Woningtoewijzing

Regels toewijzing van sociale huurwoningen
Voor de toewijzing van sociale huurwoningen gelden bepaalde regels. De Europese Commissie heeft de regels voor het verkrijgen van een sociale huurwoning tot een netto huurprijs van € 710,68 aangepast. De woningcorporaties mogen deze woningen (bijna) alleen nog maar verhuren aan woningzoekenden met een inkomen tot € 36.798,-- (gezamenlijk belastbaar inkomen van u, uw eventuele partner en/of huisgenoten). De corporaties moeten de inkomensgegevens controleren wanneer een sociale huurwoning wordt toegewezen.

Uw inschrijving
Is het belastbare inkomen van u en uw eventuele huisgenoten samen hoger dan € 36.798,--, dan wordt het voor u moeilijker nog een sociale huurwoning met een huurprijs tot € 710,68 te vinden. U moet dus zelf bepalen of het zinvol is om bij Woonnet Rijnmond ingeschreven te (blijven) staan. Neem in uw besluit mee of uw inkomen misschien gaat stijgen of dalen, want als het daalt heeft u over een tijd weer meer kans op een sociale huurwoning. En ingeschreven blijven betekent wél inschrijfduur opbouwen. Overigens gelden de Europese regels alleen voor de huurwoningen tot € 710,68, dus u kunt natuurlijk wel reageren op woningen die duurder zijn dan € 710,68 of op koopwoningen.  

Let op: voor woningtoewijzing is een IBRI-60 formulier verplicht, download deze via www.mijnbelastingdienst.nl of vraag deze alvast aan bij de Belastingdienst (tel.: 0800-0543). Zorg ervoor dat u uw BSN-nummer bij de hand heeft. De aanvraag duurt gemiddeld een week. U heeft deze verklaring nodig voor het huren van een woning. Indien niet in het bezit, wordt geen woning toegewezen!

Voor woonruimteverdeling in Rozenburg gelden verder de onderstaande regels.

Ressort Wonen biedt de leegkomende woningen aan volgens het aanbodmodel.

Om de woonruimteverdeling zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk te laten verlopen gelden de volgende uitgangspunten als basis:

Aanbieden
U reageert zelf op het aanbod via www.woonnetrijnmond.nl. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen starters en doorstromers. Inschrijfduur wordt gemeten vanaf het moment van registratie als woningzoekende. Degene met de langste inschrijfduur krijgt de woning als eerste aangeboden.

Geen regels waar het kan
U bepaalt zelf wat een geschikt huis voor u is. Dat kan omdat een groot deel van de vrijkomende woningen wordt aangeboden zonder dat eisen gesteld worden aan de grootte van uw huishouden of aan uw inkomen, de zogenoemde passendheidscriteria.

Sturen waar het moet
Er is een tekort aan woningen voor grotere gezinnen en ouderen. Daarom stellen we bij grote woningen en ouderenwoningen wel eisen, zoals het aantal mensen in het huishouden of de leeftijd. Ook voor urgenten en mensen in bijzondere situaties zorgen we dat ze aan een woning kunnen komen. Het is ook mogelijk dat we regels stellen om leefbaarheidssituaties in een bepaald complex te beïnvloeden.

Wat is het effect van de toewijzingsregels?
Een belangrijk effect voor u is dat u nu meer te kiezen krijgt, omdat voor een groot deel van de woningen geen passendheidscriteria meer gelden. U kunt zelf bepalen wat u voor het wonen wilt betalen aan huur, u kunt verder kijken dan naar huizen precies afgepast op uw inkomen en u kunt ook kijken naar kleinere of grotere huizen dan uw gezinssituatie vraagt.

Hoe werkt het in de praktijk?
U reageert op een geadverteerde woning. De advertenties vindt u dagelijks op de website www.woonnetrijnmond.nl. Zoek op plaats Rozenburg. Degene met de langste inschrijfduur krijgt als eerste de woning aangeboden. Hierdoor krijgen starters en doorstromers gelijke kansen op een woning, want iedereen kan er voor kiezen zich in te schrijven. Uit landelijke onderzoeken blijkt ook dat men inschrijfduur het meest eerlijke selectiemiddel vindt. Woonduur geldt niet meer in het nieuwe model.

Sturen op slaagkansen
Het is goed om te weten dat wij continu in de gaten houden hoe het nieuwe model werkt: Hoe reageren de mensen? Heeft iedereen voldoende kansen? In eerste instantie kijken we speciaal naar de doelgroepen jongeren, ouderen, starters, doorstromers en lagere inkomens. Zodra blijkt dat een bepaalde groep minder snel een woning krijgt aangeboden dan andere groepen, nemen wij actie om het vinden van een woning voor deze groep te bevorderen. We vinden het belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk kan kiezen, maar er mogen geen doelgroepen in de knel komen.

Verantwoording van alle verhuurde woningen
Over de verhuur van alle woningen wordt verantwoording afgelegd. Ook over woningen die niet geadverteerd worden. Dit is belangrijk om goed inzicht in de totale vraag en het totale aanbod te krijgen en zo te kunnen sturen waar het moet.

Huurachterstand
Aan (ex-)huurders die een woning (hebben) achter(ge)laten met een huurachterstand of ontruiming en waarvoor geen afbetalingsregeling is getroffen, kunnen wij geen nieuwe woning toewijzen. Dit is ook conform de regels van het Regionaal Vangnet.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A