goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Huurdersvereniging


Huurdersvereniging Rozenburg is ontstaan na de fusie van Ressort Wonen per 1 januari 2000. Huurdersvereniging Blankenburg en HV 82 zijn samengegaan tot Huurdersvereniging Rozenburg. De vereniging heeft ten doel de belangen van de huurders van Ressort Wonen te behartigen. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Huurdersvereniging en Ressort Wonen en wordt er iedere twee maanden een overlegvergadering gehouden. Op deze vergaderingen komen allerlei zaken aan de orde, zoals het huurbeleid, het jaarverslag en de begroting, projecten e.d.
Ook houdt de Huurdersvereniging een paar keer per jaar een ledenvergadering. Het lidmaatschap is gratis. Alle huurders zijn automatisch lid van de Huurdersvereniging.

Een keer per jaar organiseert Huurdersvereniging Rozenburg een informatieavond voor alle bewoners van Ressort Wonen.

Het bestuur van de huurdersvereniging bestaat uit:De heer J.G.W. de Groot, Boulevard 31, 3181 NX  Rozenburg, voorzitter
De heer L.A. Klem, Essendaal 109 G, 3181 AE Rozenburg, penningmeester
De heer L.P. van Kooij, Plevierstraat 14, 3181 TM Rozenburg, secretaris

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de heer J.G.W. de Groot, tel. (0181) 21 56 48
of email secretaris@hvrozenburg.nl.
Het correspondentieadres is: Postbus 1244, 3180 AE Rozenburg. 

De huurdersvereniging beschikt over een eigen website: www.facebook.com/HVRZH. Hierop vindt u alle relevante informatie.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A