Inloggen

Warmtewet

Sinds begin 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet is van toepassing als je in een woning met een collectieve verwarmingsinstallatie (blokverwarming) woont. De wet regelt onder andere hoeveel je als huurder maximaal voor de warmtelevering betaalt. Het doel van de Warmtewet is om ervoor te zorgen dat huurders in gebouwen met blokverwarming niet te veel betalen voor hun verbruik.

Ressort Wonen stelt de tarieven voor de verrekening vast. Dit gebeurt aan het begin van elk jaar. De tarieven bestaan voor alle gebouwen met blokverwarming uit:

  • een tarief per verbruikte Giga Joules (GJ)
  • een vastrechttarief
  • het tarief voor het op afstand uitlezen van de meter
Het doel van de Warmtewet is om ervoor te zorgen dat huurders in gebouwen met blokverwarming niet te veel betalen voor hun verbruik.