Inloggen

Warmtewet

Sinds begin 2014 was de Warmtewet van kracht. Per 1 juli 2019 valt Ressort Wonen niet meer onder deze warmtewet. De Warmtewet was van toepassing voor woningen met een collectieve verwarmingsinstallatie (blokverwarming). De leveringsovereenkomsten zijn komen te vervallen. In de praktijk verandert er eigenlijk niets. Huur je een woning met blokverwarming? Je blijft gewoon warmte ontvangen. Ook de manier waarop we de stookkosten afrekenen blijft hetzelfde.

Ressort Wonen stelt de tarieven voor de verrekening vast. Dit gebeurt aan het begin van elk jaar. De tarieven bestaan voor alle gebouwen met blokverwarming uit:

  • een tarief per verbruikte Giga Joules (GJ)
  • een vastrechttarief
  • het tarief voor het op afstand uitlezen van de meter
Wil je goed op de hoogte blijven van je verbruik? Bel ons dan voor een abonnement op de Ista app. Met deze app volg je je stookgedrag op de voet.