goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Kopen naar wens

Ressort Wonen biedt een deel van de huurwoningen bij mutatie te koop aan onder de formule Kopen naar Wens en biedt de mogelijkheid tot een uitgestelde betaling die kan oplopen tot 20% van de koopsom.

Lage maandlasten

Met Kopen naar Wens heeft u lagere maandlasten dan dat u bij reguliere koop zou hebben omdat u geen hypothecaire geldlening afsluit voor het hele koopbedrag. U wordt wel 100% eigenaar van de woning en krijgt volledige zeggenschap over de woning, inclusief de grond. Kopen naar Wens voldoet aan de Eigen Woning regeling. Dit betekent dat u gewoon in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek.

Hoe werkt het

De koopsom wordt vastgesteld op basis van getaxeerde marktwaarde. De hoogte van de uitgestelde betaling is afhankelijk van het huishoudinkomen van de koper en bedraagt maximaal 20% van de koopsom. Er is geen aanbiedingsplicht aan Ressort Wonen, u kunt indien u dat wenst verkopen aan wie en wanneer u maar wilt. De uitgestelde betaling betaalt u pas als u de woning weer verkoopt. Voor dit bedrag wordt als zekerheid een recht van erfpacht gevestigd waarvoor niet betaald hoeft te worden. De hoogte van het terug te betalen bedrag wordt wel geïndexeerd met de gemiddelde woningprijzen van verkochte woningen in de provincie en bedraagt minimaal 102% van de uitgestelde betaling. Daar staat tegenover dat u gedurende de looptijd van Kopen naar Wens geen rente of andere vergoeding over de uitgestelde betaling verschuldigd bent.

Vrijkomende huurwoningen worden eveneens onder de formule Kopen naar Wens aangeboden. Het actuele aanbod kunt u nazien op deze website bij te koop. Voor de brochure klik hier. Hieronder vindt u de tabel inkomen en percentage uitgestelde betaling: 

Inkomen

Direct te betalen

Uitgesteld betaling/uitkoopsom

Tot € 36.798

80%

20%

€ 36.798 - € 41.056

85%

15%

€ 41.056– € 46.100

90%

10% Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A