goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

VVE

In een aantal gebouwen zijn zowel koop- als huurwoningen. Dit betreft 7 gebouwen met portiekflats aan Ruygeplaat, Langeplaat en Bosseplaat, Laan van Nieuw Blankenburg 320 - 354, het gebouw met 55+woningen en de in 2014 opgeleverde appartementen aan de Boulevard. De appartementencomplexen 'De Blencken' en 'De Nieuwe Stee' worden eveneens beheert door Twinss VVE Beheer in Bergschenhoek. De appartementencomplexen Scholeksterstraat 26 t/m 104 en Meiendaal 81 t/m 154 zijn gesplitst in appartementsrechten. De vrijkomende woningen worden te koop aangeboden. Zodra het eerste appartement is verkocht wordt de Vereniging van Eigenaren geactiveerd. Ook het beheer van deze 2 complexen wordt door Twinss Beheer op zich genomen.
Deze gebouwen zijn door een splitsingsakte gesplitst in appartementsrechten. Alle eigenaren van woningen zijn automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze Vereniging van Eigenaren neemt beslissingen in een ledenvergadering over beheer, onderhoud etc.
Twee maal per jaar wordt er een vergadering van de Vereniging van Eigenaren gehouden, meestal in juni, waar de jaarrekening van het voorgaande jaar wordt besproken en in november, waar de begroting voor het volgende jaar wordt behandeld.

 

Een complex met appartementen van verschillende eigenaren is gesplitst in appartementsrechten. In de splitsingsakte staat vermeld wat de verschillende appartementsrechten inhouden, zoals een woning met berging. Ook staan er artikelen in waarin wordt afgeweken van het modelreglement. Er zijn verschillende modelreglementen in gebruik. Deze kunt u hieronder downloaden.

modelreglement 1972: http://www.vvemanagementnh.nl/page.asp?id=197329&pid=2672&mid=2673

modelreglement 1992: http://www.vvemanagementnh.nl/page.asp?id=197315&pid=2672&mid=2921

modelregelement 2006: http://vvemanagementnh.nl/page.asp?id=257427&pid=2672&mid=5159

Elke VvE heeft zijn eigen splitsingsakte. De splitsingsakten van de VvE's onder beheer van Ressort Wonen kunt u hier downloaden:
Splitsingsakte VvE Laan van Nieuw Blankenburg 320 t/m 354
Splitsingsakte VvE Bosseplaat 69 t/m 167
Splitsingsakte VvE Langeplaat 69 t/m 167
Splitsingsakte VvE Ruygeplaat 69 t/m 167
Splitsingsakte VvE Bosseplaat 169 t/m 267
Splitsingsakte VvE Langeplaat 169 t/m 267
Splitsingsakte VvE Ruygeplaat 169 t/m 267
Splitsingsakte VvE Boulevard 1 t/m 43
Splitsingsakte VvE Rozenburg Boulevard Gebouw A
Splitsingsakte VvE De Blencken
Splitsingsakte VvE De Nieuwe SteeNieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A