Inloggen

De Prestatieafspraken voor 2019 zijn getekend!

Onze directeur Frans Desloover, Johan de Groot van de huurdersvereniging en wethouder Kurver tekenden op 13 december de onderlinge Prestatieafspraken voor 2019.

In dit uitgebreide stuk staat precies omschreven wat onze doelen zijn voor het nieuwe jaar. Al deze plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de huurders(vereniging), de gemeente en ons eigen personeel. Deze doelen zijn al opgenomen in ons jaarplan.

De afgesproken prestaties voor 2019 gaan bijvoorbeeld over de woningvoorraad, de betaalbaarheid, het plaatsen urgentiegevallen, het stimuleren van langer zelfstandig wonen, leefbaarheid, en investeringen buiten Rozenburg.

Wil u precies weten wat er in de Prestatieafspraken voor 2019 staat? Bekijk hier het getekende document.

Tekenen prestatieafspraken 2019