Inloggen

Update plan Nieuw Welgelegen

Ressort Wonen denkt al een tijd na over nieuwbouw voor de woningen van Welgelegen, en nu is het zo ver. We bouwen 44 splinternieuwe seniorenwoningen. Jammer genoeg  is het hiervoor noodzakelijk om de 36 huidige woningen te slopen. Om dit rustig en persoonlijk te bespreken, bezoekt onze medewerker Zuleyha Ilk alle bewoners. "We weten dat het verlaten van de woning veel los maakt voor onze bewoners. Daarom ga ik bij elke bewoner langs om de plannen te bespreken en de woonwensen te inventariseren", aldus Zuleyha Ilk, medewerker participatie en woonbegeleider van dit project. Tijdens het gesprek geeft zij uitgebreid uitleg over het Sociaal Plan, de verhuisvergoeding en beantwoordt zij alle vragen van de bewoners.

Waarom dit plan?

Helaas voldoen de woningen aan de Welgelegen niet meer aan alle eisen van deze tijd. Door strengere regels voor het verlenen van zorg, zijn de woningen niet goed geschikt voor de bewoning door ouderen. Dit is juist een doelgroep die wij goede en passende woningen willen bieden. Verder zijn de woningen niet erg energiezuinig. Ressort Wonen, gemeente Rotterdam en Huurdersvereniging Rozenburg maakten prestatieafspraken om de sociale huurwoningvoorraad in Rozenburg duurzaam en toekomstbestendig te houden. Ook hierdoor is de nieuwbouw noodzakelijk.

Akkoord huurders en de eerste verhuizing

Al meerdere bewoners zijn akkoord met het plan en ontvingen direct een herhuisvestingsverklaring. Deze urgentie geeft bewoners voorrang op beschikbare woningen. Binnenkort verhuist de eerste bewoner van Welgelegen al naar een door Ressort aangeboden woning.  “Natuurlijk is een verhuizing niet niks. Zeker als je al langere tijd op een adres woont. We doen daarom ons uiterste best om voor iedereen een goede oplossing te vinden.” Aldus Zuleyha Ilk.

Informatiebijeenkomst voor iedereen

De ontwikkelaar van Nieuw Welgelegen wordt bouwbedrijf Jan Snel BV. Samen met Ressort Wonen organiseren zij in het voorjaar een informatiebijeenkomst, waar natuurlijk iedereen welkom is.  De exacte datum volgt zo snel mogelijk.