goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Onderhoud

De huurder en verhuurder zorgen er gezamenlijk voor dat de woning in goede staat is en blijft. De huurder zorgt voor kleine herstellingen en onderhoud en de verhuurder zorgt voor de overige reparaties en onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering van reparaties door onze eigen onderhoudsdienst worden altijd in blokken van twee uur afgesproken. Externe bedrijven nemen contact met de huurder op om een afspraak te plannen.

Welk onderhoud is voor huurder?

De huurder is verantwoordelijk voor kleine herstellingen. Daarbij moet u denken aan binnenschilderwerk, reparaties van binnensloten, deurbel en vervangen wc-brillen. Natuurlijk zorgt de huurder ook voor reparaties van schade waarvoor hij zelf verantwoordelijk is.

Wat komt voor rekening verhuurder?

Ressort Wonen is verplicht om de woning in goede staat ter beschikking te stellen en te onderhouden. Dringende werkzaamheden en reparaties aan het gehuurde of aangrenzende woningen of centrale ruimten worden in opdracht en voor rekening van de verhuurder uitgevoerd. Wel is de huurder verplicht alle medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat te doen bij meningsverschillen over het onderhoud?

Het is raadzaam dat de huurder bij meningsverschillen over het onderhoud naar de verhuurder gaat. Daarbij adviseren wij om onderhoudsgebreken schriftelijk te melden. Natuurlijk proberen we in redelijk overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan zijn er nog andere mogelijkheden dit intern aan te kaarten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de verplichtingen van huurder en verhuurder op het gebied van reparatie en onderhoud?
Kijk dan voor informatie op www.rijksoverheid.nl of op www.huurcommissie.nl.
Een volledige lijst van kleine herstellingen is in ons kantoor te verkrijgen.

U kunt deze lijst ook downloaden  Besluit kleine herstellingen.pdf.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A