goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Glasverzekering

Ruit stuk? Geen nood!

Het glas­fonds verzorgt voor de aangeslo­ten huurders zonder kosten herstel van glas dat dient voor licht­doorla­ting in de wo­ning. Ook glas in balkonopstanden en alge­mene ruimten worden hersteld. Voor ver­goeding komt niet in aan­merking het repa­re­ren of ver­vangen van zelf aange­brachte ruiten van sier­glas, glas in lood, gekleurd glas en dergelij­ke.

Maandelijks vragen wij voor deze service aan onze huurders een bijdrage van € 0,75.
Dit bedrag wordt gelijktijdig met de huur verrekend.

Na mel­ding van glasbreuk vindt binnen redelijke termijn herstel plaats. Is dit niet snel te realiseren dan zorgen wij voor het aanbren­gen van een nood­voorzie­ning. Dit kan voorkomen in geval van breuk van dubbel glas (lever­tijd).

Bent u nog niet voor uw glas via Ressort Wonen verzekerd?
U kunt u aanmelden aan onze balie of telefonisch via nummer (0181) 25 20 99. Na aanmelding als deelnemer heeft u een wachttijd van drie maanden.

Glasschade kunt u rechtstreeks melden bij De Samenwerking, tel. 0800-0226100 (gratis schade-alarmnummer).

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A