Inloggen

Wijkbeheer

Prettig wonen is niet alleen afhankelijk van je woning, maar ook van de sfeer in je woonomgeving. Het wijkbeheer zet zich in om in elke wijk te zorgen voor een prettig leefklimaat. De groep bestaat uit de bewonerscommissie, professionele bewonersondersteuning, de politie en Ressort Wonen. Het wijkbeheer voert regelmatig overleg over zaken die de sfeer in de wijk kunnen beïnvloeden, zoals overlast, vervuiling en herinrichting. Zo maken wij ons samen sterk voor een leefbare wijk!

Onze huismeesters

In verschillende complexen zijn huismeesters actief. Tot zijn hoofdtaken behoort het bevorderen van veiligheid, netheid en rust in de gemeenschappelijke ruimten en directe leefomgeving. De huismeester neemt op verschillende tijden een kijkje in de entreehallen, bergingsgangen, trappenhuizen en galerijen. Ook de controle van de verlichting en het sluiten van de buitendeuren van de flatgebouwen geeft een extra veilig gevoel.

Wie zijn onze huismeesters?

Hans de Groot: huismeester in de wooncomplexen en alle portiekflats in de Vogelbuurt, Meerpaal, Boulevard en Esdoornlaan. Zijn huismeesterkantoor is gevestigd aan de Meerpaal 57a. Op maandag en vrijdag tussen 13.30 en 14.00 uur houdt hij hier spreekuur. Hij is ook telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-10 48 85 47. Je bent van harte welkom!

Lies Sonneveld: hij is huismeester in de complexen Essendaal, Meiendaal, de Platen, Blankenburg en Rivierenbuurt. Zijn huismeesterkantoor is gevestigd aan de Laan van Nieuw Blankenburg 354a. Op werkdagen tussen 13.30 en 14.00 uur houdt hij hier spreekuur. Loop gerust bij hem binnen! Hij is ook telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-81 63 02 43.

Tijdens het spreekuur kun je hier ook onderhoudsklachten melden, informatie over diverse zaken krijgen en natuurlijk ook de sociale contacten verstevigen. De huismeester staat open voor suggesties, vragen en opmerkingen over alles wat te maken heeft met wonen.

Het wijkbeheer zet zich in om in elke wijk te zorgen voor een prettig leefklimaat.