Inloggen

Beleid- en toekomstvisie

Ressort Wonen is een betrokken woningcorporatie die zich volop inzet voor een duurzame toekomst. Dit is helemaal in lijn met onze speerpunten: ‘betaalbare en duurzame huurwoningen bieden, betrokken en moderne dienstverlening leveren en op vol vermogen volkshuisvestelijk presteren’. Wij zoeken voortdurend naar kansen om te verduurzamen. Of het nu gaat om onze woningen, de gemeente of ons kantoor. En wij spelen optimaal in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing. Want al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de vraag naar woningen. Wil je meer weten over onze visie, uitgangspunten en toekomstplannen, en hoe wij hieraan werken? Bekijk dan ons Strategisch Meerjarenplan.

Een betrokken woningcorporatie die zich volop inzet voor een duurzame toekomst.