Inloggen

Onze plannen voor de toekomst

Onze vorige toekomstplannen brachten we uit onder de naam ‘Duurzaam Betrokken, Strategisch Meerjarenplan vanaf 2017’. Veel van wat we toen beschreven staat nog als een huis: missie, visie en strategische doelstellingen.

Voldoende betaalbare en duurzame woningen in een fijn dorp; dat is natúúrlijk nog steeds onze belangrijkste doelstelling. Maar hoe we dat doen is veranderd: SAMEN is het sleutelwoord. We betrokken collega’s en relaties bij de actualisatie van de plannen. Dat was leuk en nuttig. We staan midden in de samenleving en luisteren goed. En daarom leggen we nu andere accenten. Welke? Dat lees je in de actualisatie/aanvulling op het ‘oude’ Strategisch Meerjarenplan.

We vertellen je Waarom, Hoe en Wat we gaan doen op vijf belangrijke thema’s: betaalbaar, duurzaam, samen, modern en presteren. Veel leesplezier!

Een betrokken woningcorporatie die zich volop inzet voor een duurzame toekomst.