goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Algemeen

Ressort Wonen is volop in beweging. Ook voor dit jaar staan verschillende renovatie en groot onderhoudswerkzaamheden c.q. projecten op stapel of deze zijn reeds in uitvoering. Na afronding van de schilaanpak in al onze complexen is een begin gemaakt met groot onderhoud binnen in de woningen.

Binnenpakketten

In verschillende complexen wordt de keuken, toilet en badkamer grondig aangepakt en vernieuwd. Start van deze werkzaamheden vond plaats in 2013. Ook voor deze activiteiten worden klankbordgroepen geformeerd welke een inbreng hebben in kleur en modelkeuze. Bewoners worden vroegtijdig en uitgebreid geinformeerd voor  aanvang van de werkzaamheden. Ook tijdens de uitvoering worden de bewoners regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang.

Dakvervanging bij portiekflats Vogelbuurt

In 2014 is een proefdak gemaakt bij de portiekflat aan de Grote Stern. Alle portiekflats in dit complex zullen grootschalig worden aangepakt. Het dak wordt volledig vervangen met hierop een nieuw isolatiepakket. Door aanhoudende geluidsklachten van bewoners (tikkende leidingen) hebben we besloten de CV leidingen onder het dak te vervvangen. Dit vergt veel voorafgaand onderzoek, want er zijn veel onduidelijkheden. Er is gekozen voor het uitvoeren van een proefdak bij het gebouw Grote Stern 161 t/m 209. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Breijer Bouw B.V. uit Rotterdam. In mei 2014 is gestart met de proef.In 2015 worden 4 blokken gedaan, de laatste 4 volgen in 2016.

Nieuwbouw

Project Elzenlaan in voorbereiding

Dit project bestaat uit levensloopbestendige woningen voor cliënten met zware zorg. Ressort Wonen werkt hierbij nauw samen met Careyn die verantwoordelijk voor het verlenen van de juiste zorg. Een samenwerking die ook bij het realiseren van het WoonZorgCentrum Blankenburg succesvol is. Met het ontvangen van een grondreservering (een voorloper van de grondaanbieding) van de Gemeente Rotterdam bestond zekerheid over de locatie waar deze voor Rozenburg zo belangrijke voorziening gerealiseerd kon worden. Belangrijk omdat de nieuwbouw ook gaat dienen als vervanging van de tijdelijke huisvesting aan de Rivierenlaan. Het plan wordt gerealiseerd met 28 sociale huurwoningen met per cluster van 7 woningen een grote huiskamer. Aan Rothuizen Architecten Stedenbouwkundige is de opdracht verleend om het project verder uit te werken. Die verdere uitwerking blijft volledig passen binnen de kaders van het onherroepelijk geworden bestemmingsplan. Na de zomer van dit jaar wordt gestart met het grondwerk en de bouw. Zodra er meer duidelijk bestaat over het bouwplan worden de omwonenden geïnformeerd. De verwachting is dat eind maart daarvoor een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd.

Het bouwrijp maken en de inrichting van de locatie aan de Elzenlaan wordt door de Gemeente Rotterdam verzorgd. De projectleider die dit alles regelt heeft met een inloopavond op 9 februari de omwonenden geïnformeerd. Op 10 februari is een presentatie voor de leden van de Gebiedscommissie gehouden.   

Nieuws

Zonneboilers. Laat de zon maar schijnen!

De Vogelbuurt is een prachtige wijk in Rozenburg. De...

| Lees meer
‘Gewoon nog nieuwe gordijnen kopen’

Frans Desloover is het er direct mee eens dat Welgel...

| Lees meer
Te hoge woonlasten? Trek aan de bel!
De term scheefwonen hoor je regelmatig voorbij komen...
| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
F: (0181) 25 20 98
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A