goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Tuinproject

Tuinenproject Ressort Wonen

Een goed aangelegde en onderhouden tuin is belangrijk voor het woongenot, voor uzelf en de buren. Daarbij is het ook belangrijk voor de uitstraling van de woning en de wijk. Er is zelfs wetenschappelijk onderzocht, dat mensen zich veiliger voelen in een goed onderhouden groene omgeving! Hoe u de tuin inricht, bepaalt u natuurlijk helemaal zelf. Een goed onderhouden tuin hoeft niet veel geld te kosten.

Voor Ressort Wonen zijn goed onderhouden tuinen erg belangrijk, het kan zelfs onze verhuurgraad bepalen! Onze nieuwe huurders, krijgen, als zij een woning met een tuin huren, een aparte bijlage, “Bijlage Tuinonderhoud”.  Tijdens het tekenen van de huurovereenkomst, is deze bijlage toegevoegd. Onze huurders weten dan gelijk dat zij de tuin moeten onderhouden en als zij dit niet doen, Ressort Wonen hen hier op aanspreekt.

Ressort Wonen houdt zich al geruime tijd zich bezig met het zogenaamde tuinenproject. Onze huismeesters, Lies Sonneveld en Hans De Groot, gaan langs de woningen met een tuin en spreken onze huurders aan als de tuin niet goed onderhouden is. Tijdens deze inspecties wordt er gelet op: 

  • afval, afgedankte spullen of bouwmaterialen in de tuin;

  • overhangende beplanting;

  • onderhoud aan erfafscheidingen (scheefstaande en/of afgebladderde schuttingen, kapotte planken e.d.);

  • overmatig onkruid en niet gesnoeide, (veel) te hoge bomen en/of struiken.

De huismeesters maken foto’s van de tuin en vullen een inspectielijst in. Vervolgens stuurt de medewerker Participatie, Cindy Schoenmeijer, de huurders een brief waarin de inspectiepunten en gemaakte afspraken staan. Als het nodig of gewenst is, kan er nog een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Een paar weken later gaat de huismeester opnieuw de tuin inspecteren om te zien hoe de tuin is geworden en of de afspraken zijn nagekomen.
 
Mocht het zo zijn dat een huurder niet meewerkt, zal Ressort Wonen de mogelijkheid bekijken om een juridische procedure op te starten. Gelukkig is het nog niet zover gekomen dat Ressort Wonen een huurder niet mee heeft willen werken. 
 
Hieronder ziet u een tuin van voor de tuininspectie en na de gemaakte afspraken:

Voor                                                                                   Na

Onze huismeesters gaan langs alle woningen met een zichtbare tuin, meestal is dit aan de voorzijde. Natuurlijk kunnen we niet heel Rozenburg in één keer doen, maar als u onze huismeester ziet met een camera in zijn hand, dan zijn zij waarschijnlijk bezig met het tuinenproject!

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A