Inloggen

warmtenet.jpg

Warmtenet, Warmtenet

Project

Kenmerken
Omschrijving

Ressort Wonen maakt zich sterk voor een duurzame samenleving. Een belangrijke stap naar een duurzamere samenleving is het aardgasvrij maken van woningen. Dit kan door over te stappen op het gebruik van restwarmte. Restwarmte is de warmte die vrijkomt bij de industrie in de Rotterdamse haven. Via een nieuw leidingennet wordt het warme water naar de aangesloten woningen getransporteerd. Het aansluiten van woningen op het restwarmtenet is een omvangrijk project. We onderzoeken nu de mogelijkheid om ongeveer 650 woningen aan te sluiten op het warmtenet. Hiervoor werken we nauw samen met de gemeente.

Het verwarmen van onze woningen met restwarmte is een onderdeel van onze duurzaamheidsvisie. In onze duurzaamheidsvisie staan onze duurzame doelen beschreven en met welke projecten wij onze doelen willen realiseren. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat wij in 2050 volledig CO2-neutraal zijn.

De gemeente Rotterdam besteedt regelmatig aandacht aan de overgang naar een aardgasvrij Rozenburg. De laatste stand van zaken vind je via de pagina Rotterdam en Energiebesparing of via Duurzaam010

 

Kaart