Inloggen

warmtenet.jpg

Warmtenet, Warmtenet

Project

Kenmerken
Omschrijving

Ressort Wonen maakt zich sterk voor een duurzame samenleving en het beperken van woonlasten. Hoe fijn is het als dit samen gaat? Een belangrijke stap hierbij is het aardgasvrij maken van woningen. Dit kan bijvoorbeeld door over te stappen op het gebruik van restwarmte. Dit systeem gebruikt warmte die vrijkomt bij de industrie. Perfect dus voor een dorp bij de haven en industrie, zoals Rozenburg. Via een nieuw leidingennet wordt het warme water naar de aangesloten woningen getransporteerd. Het aansluiten van woningen op het restwarmtenet is een omvangrijk project. We onderzoeken nu de mogelijkheid om ongeveer 650 woningen aan te sluiten op het warmtenet. Hiervoor werken we nauw samen met de gemeente.

Het verwarmen van onze woningen met restwarmte is een onderdeel van onze duurzaamheidsvisie. In onze duurzaamheidsvisie staan onze duurzame doelen beschreven en met welke projecten wij onze doelen willen realiseren. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat wij in 2050 volledig CO2-neutraal zijn.

De gemeente Rotterdam besteedt regelmatig aandacht aan de overgang naar een aardgasvrij Rozenburg. De laatste stand van zaken vind je via de pagina Rotterdam en Energiebesparing of via Duurzaam010

 

Kaart