goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Huismeesterkantoren

De huismeesters houden regelmatig spreekuur. Buiten deze tijd kunt u altijd de voicemail inspreken. Zij bellen u zo snel mogelijk terug.

Wijken: Blankenburg, Oost, Platen en Rivierenbuurt:
Kantoor: Laan van Nieuw Blankenburg 354a
Telefoon: 06-81 63 02 43.

Wijken: Esdoornlaan, Meerpaal, Boulevard en Vogelbuurt:
Kantoor: Meerpaal 57a
Telefoon: 06-10 48 85 47.

Onze huismeesters Lies Sonneveld en Hans de Groot

Huismeesterkantoor West
Ressort Wonen heeft een huismeester aangesteld in de wooncomplexen Vogelbuurt, Meerpaal, Boulevard en Esdoornlaan. In de wijk Vogelbuurt betreft het alle portiekflats.
Een van de hoofdtaken van de huismeester is het bevorderen van veiligheid, netheid en rust in uw gemeenschappelijke ruimten en directe leefomgeving.
Ressort Wonen staat voor al haar bewoners een rustig en schoon woongenot voor. Wij willen graag dat de huismeester op gezette tijden een kijkje neemt in uw entreehallen, bergingsgangen, trappenhuizen en galerijen. Ook de controle van de verlichting en het sluiten van de buitendeuren van uw flatgebouw geeft een extra veilig gevoel.

Onze huismeester is Hans de Groot.
Zijn huismeesterkantoor is gevestigd in de Meerpaal 57a. Op maandag envrijdag tussen 13.30 en 14.00 uur houdt hij hier spreekuur.
Hij is ook telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-10 48 85 47.
U kunt hier onderhoudsklachten melden, informatie over diverse zaken krijgen en natuurlijk ook de sociale kontakten verstevigen. Ook staat hij open voor suggesties, vragen en opmerkingen ter verbetering van het leefklimaat. De huismeester is er voor u!

Huismeesterkantoor Oost
Ressort Wonen heeft een huismeester in de complexen wijk Oost, de Platen, Blankenburg en Rivierenbuurt. Het betreft de flats aan de Essendaal en Meiendaal. Zijn werkgebied in de Platen betreft de portiekflats en de galerijflats aan de Lange- Ruyge- en Bosseplaat. In de Rivierenbuurt is zijn werkgebied de galerijflats aan de Lek- Amstel- IJssel en Merwedestraat en de Laan van Nieuw Blankenburg.

De huismeester heeft reeds een aantal jaren bijgedragen aan de veiligheid, netheid en rust in het portiek en directe leefomgeving. Dit behoort tot zijn hoofdtaken. Hij kan en wil zich hiervoor samen met u blijven inzetten.
Ressort Wonen staat voor al haar bewoners een rustig en schoon woongenot voor. Daarvoor neemt de huismeester op gezette tijden een kijkje in uw portiek. Ook de controle van de verlichting en het sluiten van de deuren geven een extra veilig gevoel.

Onze huismeester is Lies Sonneveld.
Het huismeesterkantoor is gevestigd in Laan van Nieuw Blankenburg 354a. Op werkdagen tussen 13.30 en 14.00 uur houdt hij hier spreekuur.
Hij is ook telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-81 63 02 43.
U kunt hier ook onderhoudsklachten melden, informatie over diverse zaken krijgen en natuurlijk ook de sociale contacten verstevigen. Hij staat open voor suggesties, vragen en opmerkingen ter verbetering van het leefklimaat. De huismeester is er voor u!

Ressort Wonen heeft net als u belang bij een schoon en net leefklimaat. Een goede uitvoering van zijn informatieve en controlerende taken vinden wij heel belangrijk.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A