goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Reglementen

Gedragscode
In de gedragscode wordt weergegeven hoe wij met elkaar en met onze klanten om willen gaan. Ook van onze aannemers wordt verwacht dat zij zich aan deze gedragscode houden.

Gedragscode (deze kunt u hier downloaden)

Klokkenluiderregeling
De klokkenluiderregeling heeft ten doel medewerkers de mogelijkheid te bieden een overtreding intern te melden en wanneer dit te goeder trouw gebeurt (procedureel en materieel zorgvuldig handelen) daarbij bescherming te bieden. Onder een overtreding wordt in dit verband verstaan: elke materiële overtreding van wet- en regelgeving, van de gedragscode of van andere richtlijnen die binnen Ressort Wonen gelden, evenals dubieuze of frauduleuze praktijken bijvoorbeeld betreffende de boekhouding, diefstal of de acceptatie van zogenaamde smeergelden.
De regeling past binnen onze bedrijfscultuur waarin transparantie, zorgvuldigheid en integriteit centraal staan en op die manier bijdraagt aan het voorkomen en tegengaan van praktijken die Ressort Wonen in diskrediet kunnen brengen. Ressort Wonen neemt een belangrijke maatschappelijke positie in Rozenburg in, waarbij onze medewerkers het visitekaartje zijn naar onze klanten, onze stakeholders en leveranciers. Het succes van Ressort Wonen valt of staat met het vertrouwen dat onze (werk)omgeving in ons stelt. Vertrouwen kan alleen worden verworven door professioneel en integer handelen.
Samen met onze gedragscode “Zo doen wij het gewoon” geeft de klokkenluiderregeling hiervoor een passende invulling waarop medewerkers, directie en commissarissen aanspreekbaar zijn.

Klokkenluiderregeling (deze kunt u hier downloaden)

Protocol Datalekken
Het protocool meldplicht datalekken kunt u downloaden door hier te klikken.

Nieuws

Heeft de komst Blankenburgtunnel invloed op Rozenburg?

De Technische Universiteit Delft gaat in opdracht va...

| Lees meer
Eerste vlogs Ressort Wonen staan online!
Ressort Wonen is volop bezig met vernieuwing van de ...
| Lees meer
Prestatieafspraken getekend
Op maandag 4 december 2017 zijn aan de Coolsingel in...
| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A