goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Nieuws

Reactie op "Eerste resultaten visitatie bekend":

Velden met (*) zijn verplicht.
Eerste resultaten visitatie bekend
(*):
(*):
(*):
:
(*):

Eerste resultaten visitatie bekend

Huurders aan het woord bij visitatie

Ressort Wonen laat zich één maal per 4 jaar de spiegel voorhouden. Visitatie wordt dat genoemd. Een onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeelt dan ons presteren: wat gaat goed, wat kan beter? De visitatiecommissie werkt met een standaard onderzoeksmethode. Zodat alle corporaties op een zelfde manier de spiegel krijgen voorgehouden. Met het rapport van de visitatiecommissie legt Ressort Wonen verantwoording af aan huurders en partners. En leert  om het morgen nog beter te doen dan vandaag.

Bij Ressort Wonen vinden we het erg belangrijk betrokken te zijn bij huurders. Daarom vroegen we de visitatiecommissie om wat extra’s te onderzoeken. Een ‘plus’ op het standaard onderzoek. Namelijk: hoe ervaren huurders de relatie en de communicatie met Ressort Wonen?

Wat zijn de uitkomsten en wat doet Ressort Wonen daarmee?

Wat gaat goed?

Over het algemeen zijn huurders tevreden over hun woning, hun woonomgeving en de dienstverlening door Ressort Wonen. Huurders zijn tevreden over de relatief lage huurprijs. De inzet van Ressort Wonen voor duurzaamheid wordt gewaardeerd. Ook over de inzet van de huismeesters zijn huurders tevreden. De pro actieve benadering bij huurachterstand wordt geroemd en helpt echt erger te voorkomen. We zijn heel blij met deze positieve waardering en ervaren die als een stimulans voor de toekomst.

Wat kan beter volgens huurders? En wat doet Ressort Wonen daarmee?

De oplevering van de woning en kwaliteit van de woning bij de start huur. Er is onduidelijkheid over de (kwaliteits-)verwachtingen. Dit  herkent Ressort Wonen en we willen dit verbeteren door meer tijd en aandacht te besteden aan een kwalitatief goede en volledige oplevering van de woning bij aanvang huur.

Geplande afspraken moeten vaker nagekomen worden.  Afspraak is afspraak, vindt ook Ressort Wonen. We weten dat we dit vaak waarmaken én dat er in de veelheid van afspraken ook wel eens iets mis gaat. We blijven proberen die tot een minimum te beperken. Reparaties moeten vaker in één keer goed uitgevoerd worden. Dit heeft Ressort Wonen al eerder onderkend en met succes verbeterd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit ons permanente klanttevredenheidsonderzoek. We willen het verbeterde hoge niveau vasthouden.

In sommige situaties kan het contact tussen huurder en Ressort Wonen-medewerker  klantvriendelijker verlopen. Iedere situatie waarin een huurder zich onvriendelijk behandeld voelt of niet serieus genomen voelt is er één te veel.  We bespreken dit regelmatig met elkaar en gaan hier verder aan werken door meer nog dan voorheen aandacht te besteden aan de aspecten die voor de huurder de kwaliteit van het gesprek bepalen. Dit betreft zowel de  juistheid en volledigheid van informatie als de manier waarop de huurder  te woord wordt gestaan.

Huurders geven aan dat Ressort Wonen goed luistert naar individuele vragen en vaak maatwerk levert. Een keerzijde is dat niet altijd begrepen wordt waarom Ressort Wonen in ogenschijnlijk vergelijkbare situaties verschillend besluit. We herkennen het gevoel en de verhalen in het dorp. Wij denken oprecht dat de verschillende feiten onderbouwing zijn voor onze besluiten. En het is vaak lastig om met ‘iedereen’ te communiceren over individuele situaties. We blijven alert op beeldvorming, maar veranderen niet ons streven naar maatwerk.

Huurders willen beter geïnformeerd worden over wat Ressort Wonen doet met de invloed die huurders uitoefenen in klankbordgroepen en luisterpanels. We gaan nog bewuster en structureler communiceren wat bewonersbetrokkenheid heeft opgeleverd.

Sommige huurders met een smalle beurs ervaren de kosten van het serviceabonnement als te hoog. Dat begrijpen we, want de kost gaat voor de baat. Feit is dat kosten die samenhangen met (verplicht) huurdersonderhoud worden uitgespaard. Juist huurders met een smalle beurs kunnen baat hebben bij een serviceabonnement. Mede daarom betalen huurders boven 70 jaar de helft van het tarief. We zullen duidelijker de kosten en baten uitleggen aan huurders.

Veel huurders willen ook graag zaken regelen via internet. Heel herkenbaar. Die huurders worden in het najaar op hun wenken bediend met de nieuwe website!

Pagina terug

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A