Er zit een apparaatje op mijn radiator. Wat is dat?

Dit is de radiatormeter die geplaatst is om het warmteverbruik te meten. Door het toepassen van de radiatormeters kunnen de totale energiekosten van het gebouw eerlijk (naar verbruik) verdeeld worden, zodat iedere bewoner betaalt wat hij/zij aan warmte verbruikt heeft. Deze meters worden op afstand op verbruik uitgelezen.

Kan ik de hoogte van mijn voorschot aanpassen?

Bij de jaarlijkse afrekening doen wij je een nieuw voorstel voor de hoogte van het voorschotbedrag. Je kunt ons ook altijd benaderen om het voorschot te laten verhogen of te verlagen. Wij adviseren om niet te laag te gaan zitten. Op deze manier wordt een hoge afrekening voorkomen.

Mag ik een meter (tijdelijk) verwijderen?

Nee, het is niet toegestaan een meter (tijdelijk) te verwijderen. Is het om dringende redenen toch nodig (bijvoorbeeld voor onderhoud aan de radiator)? Neem dan contact op met onze afdeling Reparatieverzoeken (0181) 25 20 70. Zij zullen opdracht verstrekken aan Ista om de meter te verwijderen en opnieuw te monteren.

Waarom ontvang ik de afrekening stookkosten niet tegelijk met de afrekening servicekosten?

Bij stookkosten kan er sprake zijn van een ander afrekenseizoen.

Wanneer is er sprake van Stookkosten?

Wanneer je in een complex woont dat is voorzien van een collectieve verwarmingsinstallatie dan krijgt je te maken met een afrekening stookkosten. Er staat dan namelijk in het complex maar 1 verwarmingsketel die alle woningen verwarmt. Er is dus geen directe relatie tussen huurder en gasbedrijf en kan niet direct worden bepaald hoeveel m3 gas er in de verschillende woningen is verstookt.

Wanneer worden de meters afgelezen?

De radiatoren zijn voorzien van radiografisch uitleesbare meters. Dit betekent dat je geen bezoek krijgt van de meteropnemer. De meterstanden worden dan via een modemverbinding bij Ista Nederland op kantoor uitgelezen.

Wat moet ik doen als een van mijn meters defect is?

Geef je melding door aan onze afdeling Reparatieverzoeken (0181) 25 20 70. Zij verstrekken opdracht aan Ista om de meter te repareren of te vervangen. Ista neemt hiervoor contact met je op.

Wat voor een bedrijf is Ista?

Dit is een onafhankelijke organisatie. Zij zorgen voor:

  • de plaatsing van de warmtemeters
  • de registratie van de meterstanden
  • het onderhoud van de meters
  • het opstellen van de kostenverdeling en
  • het maken van de individuele afrekeningen.