De buitendeur van mijn woning wordt vervangen. Hoe en wanneer gaat dat gebeuren?

Het onderhoudsbedrijf geeft het aan ons door als er een deur rot of ondeugdelijk is. De nieuwe deur wordt besteld en door het bedrijf ingemeten en ingehangen. Dit kan tussen de twee en drie maanden duren. De deur wordt gelakt en (indien van toepassing) beglaasd geleverd en geplaatst.

De woningen van het complex waar ik woon worden geschilderd. Krijgen bewoners inspraak in de kleurkeuze?

Als de kleuren wijzigen mogen de bewoners van het complex in de meeste gevallen een keuze maken uit tenminste twee voorstellen. Deze keuze loopt via de Bewonerscommissie of direct via de huurders van het complex. De afdeling Planmatig Onderhoud begeleidt dit.

Ik heb zelf een dakkapel aangebracht. Moet ik tijdens het planmatig onderhoud ergens rekening mee houden?

Nee, de dakkapel valt dan niet meer onder het planmatig onderhoud van Ressort Wonen. Je dient de dakkapel zelf te onderhouden. Als de dakkapel door ons is overgenomen, wordt deze met de onderhoudswerkzaamheden meegenomen.

Ik heb zelf een serre/afdak aangebracht. Moet ik ergens rekening mee houden tijdens het (planmatig) onderhoud?

Bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden, dien je ervoor te zorgen dat het onderhoudsbedrijf veilig en met de normale middelen (ladder of steiger) het onderhoud kan uitvoeren. Dit zou kunnen betekenen dat je tijdelijk een deel van het dak moet verwijderen en/of de constructie moet verstevigen. Wij adviseren om dit tijdig met het onderhoudsbedrijf te bespreken.

Ik wil een eigen voordeur plaatsen. Hoe moet deze geschilderd worden?

Voor het plaatsen van een eigen voordeur moet toestemming worden  gevraagd bij Ressort Wonen. Als de toestemming wordt gegeven, ontvang je een schriftelijke bevestiging. Deze brief dien je tijdens het onderhoudsproject te overleggen. De voordeur dient te allen tijde in dezelfde kleurstelling te schilderen als de andere voordeuren van het complex. Bij mutatie wordt de deur eigendom van Ressort Wonen en zijn wij vanaf dan verantwoordelijk voor het onderhoud.

In verband met een aanbouw aan mijn woning heb ik de oorspronkelijke deur en het kozijn verplaatst. Onderhoudt Ressort Wonen deze?

Een zelf verplaatste deur of kozijn wordt niet meer door ons onderhouden. Conform de regeling voor Zelf Aangebrachte Verandering is het onderhoud hiervan voor eigen rekening.

Wanneer vindt er buitenonderhoud aan mijn woning plaats?

Voor elk jaar is een onderhoudsbegroting opgesteld. Over deze werkzaamheden is overeenstemming bereikt en deze worden dan ook zeker uitgevoerd. Er kan worden nagekeken of er in het komende jaar werkzaamheden worden uitgevoerd. Als de werkzaamheden aan jouw woning niet in het komende jaar worden uitgevoerd, dan kan het meerjarenplan worden geraadpleegd. Dit is slecht een indicatie. Deze planning kan altijd wijzigen en is dus niet definitief.

Welke verf wordt aan de buiten- en binnenzijde van de woning toegepast?

Afhankelijk van welke soort er voorheen gebruikt werd, wordt aan de buitenzijde van de woning alkyd- of acrylaatverf gebruikt. Voor het schilderwerk aan de binnenzijde van de woning wordt uitsluitend watergedragen verf (acrylaatverf) toegepast.

Word ik tijdig geïnformeerd over de geplande werkzaamheden?

Onze afdeling Planmatig Onderhoud stuurt tenminste twee weken van tevoren een brief waarin onder andere wordt vermeld welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren, de startdatum van de werkzaamheden en de contactpersoon voor het project. Daarnaast krijg je tijdig bericht van de aannemer welke werkzaamheden er precies met of in jouw woning uitgevoerd gaan worden en wanneer je medewerking wordt verwacht.

Wordt bij gevelonderhoud de hele gevel van mijn woning aangepakt?

Het is mogelijk dat alleen een gedeelte van de woning in aanmerking komt voor het geplande onderhoud. In de brief die je hebt ontvangen of nog gaat ontvangen van de aannemer staat beschreven welke werkzaamheden aan uw woning worden uitgevoerd.