De woningen van het flat waar ik woon worden geschilderd. Krijgen bewoners inspraak in de kleurkeuze?

Als de kleuren wijzigen dan kun je samen met andere bewoners een keuze maken uit tenminste twee voorstellen. Deze keuze loopt vaak via de Bewonerscommissie of we bespreken dit met een klankbordgroep.

Ik heb zelf een dakkapel aangebracht. Hoe zit dit met onderhoud?

Vraag altijd dit soort wijzigingen aan via het ZAV formulier. Je eigen dakkapel valt niet onder het onderhoud van Ressort Wonen. Het is wel belangrijk dat je deze zelf goed onderhoudt. Bij planmatige werkzaamheden valt je eigen dakkapel buiten de werkzaamheden. Het mag ook geen hinder veroorzaken. 

Ik heb zelf een serre/afdak aangebracht. Moet ik ergens rekening mee houden tijdens het (planmatig) onderhoud?

Bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden, mag de serre of afdak de werkzaamheden niet belemmeren. Wij adviseren om dit tijdig met het onderhoudsbedrijf te bespreken.

Ik wil een eigen voordeur plaatsen

Helaas is dit niet toegestaan. In het verleden gebeurde dit soms wel. De buitenzijde van de woning is voor onderhoud Ressort Wonen. 

Door een eigen aanbouw aan mijn woning is de deur en kozijn verplaatst

Een zelf verplaatste deur of kozijn wordt niet meer door ons onderhouden. Het onderhoud hiervan is nu voor jezelf. Vroeg je dit wel aan bij ons? Anders weet je niet of de aanbouw is toegestaan.

Wanneer vindt er buitenonderhoud aan mijn woning plaats?

Het onderhoud van je woning kunnen we vaak terugvinden op een meerjarenplan. Het jaar dat hier staat is alleen een indicatie. Soms schuiven projecten op. 

Welke verf wordt aan de buiten- en binnenzijde van de woning toegepast?

Afhankelijk van welke soort er voorheen gebruikt werd, gebruiken we aan de buitenzijde van de woning alkyd- of acrylaatverf. Voor het schilderwerk aan de binnenzijde van de woning wordt uitsluitend watergedragen verf (acrylaatverf) toegepast.

Word ik tijdig geïnformeerd over de geplande werkzaamheden?

Onze afdeling Vastgoed stuurt tenminste twee weken van tevoren een brief waarin je onder andere leest welke aannemer de werkzaamheden uitvoert, wanneer de werkzaamheden starten,  en wie het contactpersoon is voor het project. Ook lees je of je misschien zelf iets kan voorbereiden. 

Wordt bij gevelonderhoud de hele gevel van mijn woning aangepakt?

Het is mogelijk dat alleen een gedeelte van de woning in aanmerking komt voor gepland onderhoud. In de brief die je ontvangt staat beschreven welke werkzaamheden we uitvoeren. 

Heb ik een bouwvergunning nodig als ik iets verander aan de woning?

Vraag een verandering altijd eerst aan bij Ressort Wonen en informeer na toestemming zelf of er een bouwvergunning nodig is.