Als Ressort Wonen toch langs komt voor de energiebesparende maatregelen, kunnen jullie dan meteen iets repareren?

Helaas is dat niet mogelijk. Hiervoor kan telefonisch contact opgenomen worden met Ressort Wonen. Er wordt dan een reparatieverzoek ingediend en wij zullen op een ander tijdstip langskomen om de reparatie uit te voeren.

Er worden bij mij werkzaamheden uitgevoerd voor energiebesparing. Bij wie moet ik zijn, met een vraag over deze werkzaamheden?

Je kunt hiervoor terecht bij de opzichter van Ressort Wonen.

Ik heb een brief gehad dat ik aan de beurt ben voor energiebesparende maatregelen. Wanneer beginnen de werkzaamheden precies?

Wij sturen eerst een voorstel toe. Vervolgens ontvang je 2 weken voordat gestart wordt met de werkzaamheden, een brief met daarin nadere informatie over het moment waarop de werkzaamheden starten en wat dat concreet betekent.

Ik wil niet wachten tot mijn woning aan de beurt is, maar wil graag zelf aan de slag; mag dat?

Dat is mogelijk. De werkzaamheden vallen dan niet binnen de maatregelen van Ressort Wonen, maar worden door ons gezien als een woningverbetering. Een woningverbetering kun je zelf bij Ressort Wonen aanvragen. Het verschil is dat de kosten voor deze investering volledig door de huurder moeten worden betaald. Voor de energiebesparende maatregelen van Ressort Wonen hoef je als bewoner, slechts 50% te betalen van de besparing die het jou oplevert. De kosten kunnen dus 3 of 4 keer hoger zijn. Voor een woningverbetering kun je een aanvraag indienen via afdeling Dagelijks Onderhoud (0181) 25 20 70.

Mijn complex is aan de beurt voor energiebesparende maatregelen. Ressort Wonen wil echter mijn woning verkopen. Worden de maatregelen dan toch uitgevoerd?

Ja, ook verkoopwoningen worden door Ressort Wonen op het gewenste energieniveau gebracht.

Mijn woning heeft een heel laag energielabel. Waarom heeft Ressort Wonen daar al die jaren niks aan gedaan?

Woningcorporaties hebben altijd volgens de toen geldende bouweisen energiebesparende maatregelen toegepast. De huur van de woning is daarop gebaseerd. Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen zal leiden tot huurverhoging. Dit is redelijk omdat de huurder ook de voordelen heeft van minder energiekosten en omdat de investering betaald zal moeten worden. Het beleid van de overheid is onlangs aangescherpt als gevolg van het opwarmen van de aarde. Energie en de belasting voor het milieu worden steeds belangrijker. De kosten voor gas en elektriciteit zijn al hoog en worden steeds hoger. Een groot onderdeel van de totale woonlasten is hetgeen jij betaalt aan energiekosten. Dit moet los gezien worden van de huurprijs van de woning. Woningcorporaties beseffen dit steeds beter en willen hier ook een bijdrage aan leveren door het aandeel energiezuinige woningen te vergroten. Ressort Wonen wil haar maatschappelijke verantwoording nemen en daarom worden nu de energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 

Heeft Ressort Wonen het label niet expres hoger ingeschaald?

Nee, dat is niet zo. Ressort Wonen schaalt zelf de woningen niet in. Het energielabel wordt uitgegeven door een door de overheid gecertificeerd bedrijf, dat volgens vaste normen en richtlijnen werkt.

Hoe lang is dit energielabel geldig?

Een energiecertificaat is maximaal 10 jaar geldig.

Kan ik een (origineel) Energieprestatiecertificaat ontvangen?

Vanaf 1 maart 2008 verstrekt Ressort Wonen bij alle nieuwe verhuringen het Energieprestatiecertificaat (dit is verplicht vanaf 1 januari 2009). Als de huurders het huis weer verlaten, moeten zij dit certificaat in de woning achter laten.

Mijn woning heeft een heel laag energielabel. Waarom gaat mijn huurprijs nu niet omlaag? Gaat Ressort Wonen mijn energiekosten betalen?

Nee, energiekosten zijn altijd voor rekening van de huurder. Het energielabel heeft mogelijk wel invloed op de huurprijs. De huurprijs wordt bepaald door de punten (WWS). Tot voor kort was de mate van isolatie daarin opgenomen. Omdat de overheid energiebesparing wil stimuleren vervallen medio dit jaar in het WWS de punten voor isolatie en daarvoor in de plaats komt het energielabel. Voor de labels A t/m C levert dit extra punten op en voor de lagere labels levert dit minpunten op. Dit betekent dat de huren van de woningen met de lagere labels uiteindelijk minder of niet in huur verhoogd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan dit zelfs tot verlaging leiden.

Mijn woning heeft energielabel C en de gelijkwaardige woning van mijn buren heeft energielabel D. Hoe kan dat?

Door de overheid is gekozen voor een steekproef per complex en ligging. Niet alle woningen zijn dus bezocht. Vergelijkbare woningen hebben eenzelfde label: de berekende woning staat model voor alle andere woningen in dat complex. Die hebben dus hetzelfde label als de berekende woning. De rekenmethode is door de overheid voorgeschreven. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen de berekeningen uitvoeren. Eventuele verschillen kunnen ontstaan door ligging (hoek- of tussenwoning), een afwijkende cv-ketel of isolatiegraad. Mocht de opzichter afwijkingen constateren op basis van de ‘standaard woning’ dan worden die doorgegeven en wordt er een nieuw certificaat afgegeven. Dit kan dus verschillen van de standaard woning.

Je hebt een woning met een energielabel B en je zou daardoor extra punten krijgen. Kan Ressort Wonen nu in een keer de huur verhogen?

Nee, dat kan niet. De huur mag alleen verhoogd worden als de verhuurder investeringen gedaan heeft om de woning te verbeteren. En dan nog is er toestemming nodig van de huurder(s). Bij collectieve maatregelen moet minimaal 70 procent van de huurders in een complex akkoord gaan met het voorstel tot woningverbetering en de eventuele huurverhoging. De huur kan wel bij een verhuizing verhoogd worden, zoals nu ook al het geval kan zijn.

Je twijfelt of je woning wel het juiste energielabel heeft, wat kun je doen?

Dit vermoeden kun je met ons bespreken. Wij kunnen je binnenkort inzage geven in de opnamegegevens waarop het label gebaseerd is. Zoals de aanwezigheid van dubbel glas, het type installatie in de woning en de mate van isolatie.

Waarom heeft mijn woning (bijvoorbeeld) een energielabel C en (bijvoorbeeld) geen B?

Het label geeft aan hoe energiezuinig jouw woning is. Dit wordt weergegeven met de letters A tot en met G. Zeer zuinige woningen krijgen een A en onzuinige een G. Dit is door Ressort Wonen voor elke woning getoetst aan de hand van een aantal vaste normen. Voor C gelden andere normen dan voor B. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het type CV-ketel, dubbel glas of isolatie.

Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft met klassen (A tot en met G) aan hoe energiezuinig jouw woning is, of met andere woorden, hoe goed de woning is geïsoleerd. Sinds oktober 2008 is aan alle woningen van Ressort Wonen een energielabel toegewezen. Ressort Wonen geeft bij alle sleuteluitreikingen een energielabel uit in de vorm van een Energieprestatiecertificaat. Op dit certificaat staat in welke energieklasse jouw woning valt.

Wie heeft het energielabel vastgesteld?

Ressort Wonen heeft het energielabel vast laten stellen door een door de overheid daarvoor gecertificeerd bureau.