Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft met klassen (A tot en met G) aan hoe energiezuinig jouw woning is, of met andere woorden, hoe goed de woning is geïsoleerd. Sinds oktober 2008 is aan alle woningen van Ressort Wonen een energielabel toegewezen. 

Wie heeft het energielabel vastgesteld?

Ressort Wonen heeft het energielabel vast laten stellen door een door de overheid daarvoor gecertificeerd bureau.

Hoe lang is een energielabel geldig?

Een energiecertificaat is maximaal 10 jaar geldig. Wij laten de energie labels regelmatig vernieuwen

Waarom heeft mijn woning (bijvoorbeeld) een energielabel C en (bijvoorbeeld) geen B?

Het label geeft aan hoe energiezuinig jouw woning is. Dit wordt weergegeven met de letters A tot en met G. Zeer zuinige woningen krijgen een A en onzuinige een G. Dit is door Ressort Wonen voor elke woning getoetst aan de hand van een aantal vaste normen. Voor C gelden andere normen dan voor B. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het type CV-ketel, dubbel glas of isolatie.

Mijn woning heeft energielabel C en de gelijkwaardige woning van mijn buren heeft energielabel D. Hoe kan dat?

Eventuele verschillen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld de ligging (hoek- of tussenwoning), een afwijkende cv-ketel of isolatiegraad. Mocht de opzichter afwijkingen constateren op basis van de ‘standaard woning’ dan worden die doorgegeven en wordt er een nieuw certificaat afgegeven. Dit kan dus verschillen van de standaard woning.

Je twijfelt of je woning wel het juiste energielabel heeft, wat kun je doen?

Dit vermoeden kun je met ons bespreken. Wij kunnen je binnenkort inzage geven in de opnamegegevens waarop het label gebaseerd is. Zoals de aanwezigheid van dubbel glas, het type installatie in de woning en de mate van isolatie.