Is het toegestaan om huisdieren te houden in mijn woning?

Het is toegestaan om huisdieren te houden, mits zij geen (stank)overlast veroorzaken voor omwonenden.