Ik heb een SMS ontvangen. Wat moet ik doen?

Deze SMS is bedoeld om je te waarschuwen dat, als je niet binnen de gestelde termijn van de aanmaning betaalt, er hoge extra incassokosten bij komen. Wij adviseren om direct de huurachterstand te betalen.