Ik wil de afspraak van de eindopname verzetten naar een latere datum. Kan dat?

De afgesproken datum voor sleuteloplevering is een definitieve afspraak. Het verzetten van de eindopnamedatum naar een latere datum is uitsluitend mogelijk bij calamiteiten, dus in geval van (ernstige) ziekte, sterfgeval of een overmacht-situatie.

Ik wil de afspraak van de eindopname verzetten naar een vroegere datum. Kan dat?

Het verzetten van de eindopname naar een vroegere datum is mogelijk als de agenda van de opzichter dit toelaat. Lever je de woning aan ons op binnen de opzegtermijn van 1 maand? Dan ben je te allen tijde de huur van de opzegtermijn (1 maand) aan ons verschuldigd, ongeacht of er gebruikt wordt gemaakt van de volledige opzegtermijn.

Wat houdt de eindopname in?

Op de geplande afspraak van de sleutelinlevering voert de medewerker de eindopname van de woning uit in jou bijzijn. Hij noteert de meterstanden en controleert of je alle werkzaamheden volgens het vooropnamerapport heeft uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan voert Ressort Wonen de werkzaamheden uit op kosten van de huurder. Na uitvoering van de eindopname wordt je per e-mail of post geïnformeerd over de bevindingen en meterstanden. De eindafrekening wordt je daarna toegezonden.