Kan ik bezwaar maken tegen het nieuw vastgestelde voorschot?

Bij de huurcommissie kan een verzoek worden ingediend om het voorschotbedrag te laten beoordelen.

Kan ik invloed uitoefenen op de hoogte van de servicekosten?

Je kunt een bijdrage leveren voor het verlagen van bijvoorbeeld het onderdeel schoonmaken. Door gezamenlijk afspraken te maken over het schoonhouden van gemeenschappelijke voorzieningen kun je besparen op servicekosten.

Waarom betaal ik voor bepaalde (of alle) onderdelen een ander voorschot dan een medebewoner?

De servicekosten hoeven niet voor alle huurders (in een bepaald complex) hetzelfde te zijn omdat niet alle service-elementen op alle huurders van toepassing zijn. Een voorbeeld: als iemand een appartement op de begane grond heeft, met een eigen ingang en berging, dan hoeft men niet mee te betalen aan het elektraverbruik van de aanwezig lift. Men maakt hier immers geen gebruik van. Een ander voorbeeld: een complex heeft meerdere ingangen met een daarbij behorende lift. Iedere ingang heeft een eigen elektriciteitsmeter en er kan dus verschil zijn in verbruik en kosten. Hierdoor kunnen er ook verschillende voorschotten ontstaan. Voorschotten voor servicekosten waar je zelf invloed op kunt uitoefenen (bijvoorbeeld individueel water- energieverbruik) wijken qua hoogte af omdat deze op ieder individueel verbruik zijn bepaald.

Wanneer kan ik de afrekening verwachten?

Ieder voorjaar ontvang je een eindafrekening over de service van het jaar daarvoor. Voor de afrekening zijn we echter afhankelijk van de facturering van derden. Daarom kan het soms tot 1 juli duren voordat je de afrekening ontvangt. In de afrekening kun je zien wat de gemaakte kosten zijn geweest, hoeveel voorschot je hebt betaald en of je nog geld terugontvangt of bij moet betalen.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de kwaliteit van de schoonmaak en glasbewassing?

Op de publicatieborden in de complexen hangen de schoonmaakschema's en andere informatie. Bij afwezigheid zijn deze op te vragen bij onze huismeester. Op het schema staat dat bewoners binnen 2 uur nadat het schoonmaakbedrijf is geweest klachten kunnen melden. Deze klachten kunnen ingediend worden bij onze huismeester.

Hoe kan ik een inkomensverklaring (ook wel IBRI-verklaring) aanvragen?

Vraag een inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst (tel. 0800-0543) of log in bij www.belastingdienst.nl en download de verklaring.

Ik ben student. Wat heb ik nodig voor het vaststellen van mijn huishoudinkomen?

Als je student bent zijn er twee mogelijkheden:

  • Het bewijs van studiefinanciering is voldoende, of
  • je neemt het bedrag van de aanvullende beurs + lening + de loonstroken van de bijverdiensten
  • je zorgt voor een IBRI-formulier (aan te vragen bij de Belastingdienst)

Ik heb bij mijn inschrijving in Woonnet Rijnmond mijn inkomen al ingevoerd. Moet ik nog iets doen?

Het is van belang dat je regelmatig controleert of de inschrijfgegevens nog kloppen. Als er een wijziging in je inkomen plaatsvindt, verwerk dit dan direct in de inschrijving. Hiermee wordt er voorkomen dat de aanbieding voor een woning wordt ingetrokken als er tijdens een intakegesprek blijkt dat de inkomensgegevens onjuist zijn.

Mijn inkomen is gewijzigd ten opzichte van het IBRI-formulier.

Ressort Wonen mag het inkomen bijstellen op basis van je eigen verklaring. Zorg wel voor recente salarisstroken en/of werkgeversverklaring.

Telt alimentatie mee voor het huishoudinkomen?

Ontvangen partneralimentatie telt mee, kinderalimentatie telt niet mee.

Wat is een inkomensverklaring (ook wel IBRI-verklaring genoemd)?

Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met je inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Op een inkomensverklaring staan de volgende gegevens:

  • naam en adres van de huurder
  • naam- en adresgegevens van de Belastingdienst
  • het jaar waarover wij de inkomensverklaring afgeven
  • inkomensgegevens van de huurder

Je kunt het formulier aanvragen via de Belastingdienst (0800-0543) of www.belastingdienst.nl

Wat moet ik doen als ik geen aangifte inkomstenbelasting heb gedaan?

Er kan een IBRI-formulier bij de Belastingdienst worden opgevraagd.

Welk inkomen moet worden getoetst bij het aangaan van een huurcontract?

Bij elke woningtoewijzing, ongeacht de hoogte van de huurprijs, toetst Ressort Wonen je huishoudinkomen. Onder huishoudinkomen wordt verstaan het gezamenlijke bruto jaarinkomen van de huurder en de (meerderjarige) medebewoner(s). Het inkomen van minder- en meerderjarige kinderen wordt niet meegeteld. De kale huurprijs is de netto huurprijs. Servicekosten tellen hierbij niet mee.