Heb je woonrecht als er geen juridische band is?

Als je ergens inwoont zonder dat er van een juridische band sprake is, dan heb je geen woonrecht als de huurder of eigenaar je vraagt om het huis te verlaten. Alleen als er een juridische band is tussen de inwoner en bewoner, dan kan de bewoner hem of haar niet zomaar de deur wijzen. Met bewoner wordt hier de huurder of huiseigenaar bedoeld.

Hoe moet ik bij Ressort Wonen toestemming aanvragen voor inwoning?

De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend. Hiervoor kan het 'Aanvraagformulier voor (tijdelijke) inwoning’ gebruikt worden. Dit formulier is te downloaden via onze website. Daarnaast moeten de volgende gegevens toegevoegd worden:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs van de toekomstige inwoner(s)
  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met de adreshistorie van de toekomstige inwoner(s)