Heeft inwoning/samenwoning/medehuurderschap gevolgen voor de huurtoeslag die ik ontvang?

Ja. Inwoning, samenwoning of medehuurderschap kan gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag. Meer weten? Neem dan contact op met de Belastingdienst. Dit kan via: www.toeslagen.nl.

Ik ga scheiden. Wie mag in de woning blijven wonen? Ik, of mijn partner?

Als jullie gezamenlijk niet tot een besluit komen, kan de rechter bepalen wie in de woning mag blijven wonen. Heeft de rechter een uitspraak gedaan? Stuur dan een kopie hiervan naar ons.

Ik wil mijn zoon/dochter medehuurder laten worden. Kan dat?

Nee. Alleen in onderstaande situaties kan een uitzondering gemaakt worden.

  • De zoon/dochter is 35 jaar of ouder en heeft altijd in het ouderlijk huis gewoond. Dit moet worden aangetoond via een Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Ouder(s) is/zijn aangewezen op mantelzorg van het kind. Let op: indien het een seniorenwoning betreft, moet het kind minimaal 55 jaar zijn. De huisvestingsverordening gaat hier vóór medehuurderschap op grond van mantelzorg.

Mag mijn partner in de woning blijven wonen als ik kom te overlijden?

Is je partner medehuurder? Dan zet je partner de huurovereenkomst voort. Is je partner geen medehuurder? Als jij komt te overlijden dan kan je partner alsnog het medehuurderschap aanvragen. Jij kunt dan contact opnemen met Ressort Wonen. De samenwoner mag tot gedurende 6 maanden na je overlijden de huurovereenkomst voortzetten.

Mag mijn zoon/dochter in de woning blijven wonen als ik kom te overlijden?

Ressort Wonen bekijkt dit per situatie en toetst op de volgende gronden:

  • De zoon/dochter heeft altijd thuis gewoond en kan dit aantonen middels een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • De zoon/dochter is minimaal 35 jaar.

Wat moet ik doen als ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aanga?

Dit moet schriftelijk worden gemeld bij Ressort Wonen. Stuur een kopie van de trouwakte of van het geregistreerd partnerschap mee.

Wat moet ik doen als ik of de medehuurder wil vertrekken uit de woning?

Als jij of de medehuurder wil vertrekken, moet hiervoor een (eenzijdige) schriftelijk huuropzegging voor worden ingevuld. Deze moet ook ondertekend worden door de persoon die in de woning achterblijft. Zowel van de vertrekkende als blijvende persoon moet een kopie van het legitimatiebewijs meegestuurd worden. De opzegtermijn is 1 maand.