Kan ik een exemplaar van het Jaarverslag ontvangen?

Het jaarverslag en het populaire jaarverslag van Ressort Wonen vind je op onze website: Over ons.

Wat is een Jaarverslag?

Jaarlijks legt Ressort Wonen verantwoording af over haar prestaties van het voorgaande jaar. Dit gebeurt via een uitgebreid Volkshuisvestingsverslag en de Jaarrekening. Beiden worden beoordeeld en goedgekeurd door onze accountants en onze Raad van Commissarissen. Het populair Jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste informatie uit het Volkshuisvestingsverslag en de Jaarrekening. Deze uitgave is bedoeld voor onze relaties, belanghouders en andere geïnteresseerden.