Ik heb een defect/gebrek in de woning. Moet ik dit zelf herstellen?

Kleine herstellingen aan het gehuurde zijn voor eigen rekening. Als voorwaarde voor je onderhoudsplicht geldt dat het te herstellen onderdeel voor bereikbaar moet zijn en dat met het herstellen van het onderdeel niet meer dan geringe kosten gemoeid zijn. Alle overige herstellingen komen voor rekening van Ressort Wonen. Een uitzondering hierop zijn veranderingen en toevoegingen, die door de huurder zijn aangebracht of gebreken die door de huurder zijn verholpen. Je moet Ressort Wonen in de gelegenheid stellen (toegang verschaffen tot de woonruimte) om aan onze onderhoudsverplichting te kunnen voldoen. De kleine herstellingen welke voor eigen rekening komen, kun je ook afkopen met ons Serviceabonnement.