Hoe lang is het certificaat Veilige Woning geldig?

Het certificaat Veilige Woning is tien jaar geldig. Hierna komt de bruikbaarheidstermijn automatisch te vervallen.

Ik ben het Certificaat Veilige Woning kwijt. Kunnen jullie mij een nieuwe toesturen?

Is je woning gecertificeerd en ben je dit certificaat kwijt? Dan kunnen wij je een kopie toesturen.

Mijn woning is gecertificeerd. Hoeveel korting krijg ik op de verzekeringspremie?

De meeste verzekeringsmaatschappijen geven korting op de premie van de inboedelverzekering. De hoogte van deze korting verschilt per maatschappij. Veelal varieert deze tussen de 10 en 20 procent. Er bestaan ook varianten met bijvoorbeeld een eenmalige korting van 75 procent op de jaarpremie. Je kunt bij je verzekeringsmaatschappij informeren. Vanuit het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) is overleg geweest met het verbond van verzekeraars over het verlengen van de termijn van tien jaar. Het geeft echter niet de garantie dat alle verzekeraars op de hoogte zijn en/of gebruik zullen maken van deze verlengde termijn.