Ik heb inbraakschade aan/in mijn woning (of berging). Wat moet ik doen?

Van een (poging tot) inbraak dien je altijd aangifte te doen bij de politie. De politie stelt een proces verbaal op. Ook dien je de schade bij ons te melden via het telefoonnummer van reparatieverzoeken: (0181) 25 20 70. Ressort Wonen zal de ontstane inbraakschade aan de opstal repareren. Je dient hiervoor een kopie van het proces verbaal te overleggen. Een medewerker van Ressort Wonen komt (eventueel samen met de verzekeringsexpert) de schade inventariseren. Ressort Wonen verhelpt de inbraakschade aan de opstal. Waar nodig worden noodvoorzieningen aangebracht. Eventuele schade aan de inboedel moet je zelf verhalen bij de desbetreffende inboedelverzekering.

Ik heb schade aan of in mijn woning. Wat moet ik doen?

Schade aan de inboedel? Wanneer er schade is aan je inboedel kan Ressort Wonen hier helaas niet bij helpen. Je kunt hiervoor je eigen verzekering inschakelen.

Schade aan de opstal? Wanneer je schade hebt aan je opstal is het belangrijk dat je ons hierover inlicht. Dit kun je doen door een brief aan Ressort Wonen te versturen. Als wij de schade hebben veroorzaakt of als het achterstallig onderhoud betreft, dan nemen wij contact met je op. Als de schade door een onderaannemer is veroorzaakt stuurt Ressort Wonen de brief door naar de betreffende onderaannemer met het verzoek rechtstreeks contact met je op te nemen. 

Zelf aangebrachte veranderingen: Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) aan je woning vallen niet onder schade aan de opstal. Je kunt deze verhalen op je inboedelverzekering, wanneer je een extra dekking daarvoor hebt afgesloten. Gaat het om een ZAV die Ressort Wonen overgenomen heeft van de vorige bewoners? Dan valt dit wel onder je opstalverzekering.

Ik heb stormschade aan mijn woning (of berging). Wanneer wordt de schade hersteld?

Ressort Wonen streeft ernaar om de schade snel te herstellen. Over de stand van zaken kun je contact opnemen met de afdeling Reparatieverzoeken (0181) 25 20 70.

Ik heb stormschade aan mijn woning (of berging). Wat moet ik doen?

De schade dient bij ons gemeld te worden via het telefoonnummer van reparatieverzoeken: (0181) 25 20 70. Veiligheid staat voorop. Als er als gevolg van de schade onveilige situaties ontstaan (bijvoorbeeld dakpannen die dreigen te vallen, glasbreuk) dan dient dit direct gemeld te worden. Ressort Wonen is verzekerd voor stormschade aan de opstal. Een medewerker van Ressort Wonen komt (eventueel samen met de verzekeringsexpert) de schade inventariseren. Eventuele schade aan je inboedel moet je zelf verhalen op je inboedelverzekering.

Ik heb zelf schade veroorzaakt aan mijn woning, wat moet ik doen?

Wanneer je zelf schade aan de woning hebt veroorzaakt zal Ressort Wonen je hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. Je ontvangt na reparatie een factuur van het herstelbedrag. Dit kun je dan indienen bij je aansprakelijkheidsverzekering.

Mijn woning heeft brandschade. Welke procedure wordt er gevolgd ten aanzien van de huur?

Na de brand moet de bewoner de sleutels inleveren zodat de woning kan worden opgeknapt. Op dat moment wordt de huur stopgezet. Dit wordt door de afdeling Dagelijks onderhoud doorgegeven aan de afdeling Financiën om te voorkomen dat er wordt aangemaand. Vanaf het moment dat de bewoner de sleutel van zijn woning terugkrijgt gaat de bewoner weer huur betalen. De huurderving die ontstaat wordt door de verzekering betaald.