goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Wijkbeheer

Met de werkgroep beheer is regelmatig overleg over diverse dagelijkse beheerkwesties in de wijken.

In deze werkgroep hebben de bewonerscommissie, professionele bewonersondersteuning, de politie en Ressort Wonen zitting. Alle partijen zijn zich bewust van het nut en noodzaak van dit overleg.
Tijdens het overleg binnen deze werkgroep komen dagelijkse beheersituaties zoals, overlast, vervuiling, herinrichting en dergelijke aan de orde.

De Bewonerscommissie Oost is op wijkniveau actief in de wijken De Dalen en de Platen. Bewonerscommissie West is actief in de Vogelbuurt en de Bewonerscommissie Boulevard is actief in Dr. J.M. den Uijlboulevard en de Promenade.

Prettig wonen is niet alleen afhankelijk van de woning, maar ook van de sfeer van de woonomgeving. Natuurlijk zijn het de bewoners die voor een groot deel deze sfeer met elkaar bepalen. Daarnaast kunnen de inrichting van de woonomgeving en nuttige voorzieningen voor jong en oud een positieve invloed hebben.

Ressort Wonen maakt zich met de Bewonerscommissies sterk voor een leefbare wijk.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A