Inloggen

Afrekening stookkosten over 2023

Woon je in een gebouw waar je de aansluiting voor warmte deelt met andere bewoners? Dan woon je in een gebouw met blokverwarming. Bijna iedereen ontving half april de eindafrekening over 2023. Hierna ontstond er bij sommige huurders verwarring over de verrekening tegemoetkoming stookkosten van de overheid. Dit vinden wij natuurlijk erg vervelend. Via dit website bericht lees je de uitleg over deze verrekening.

Voorgeschiedenis

In maart van dit jaar ontvingen we de toezegging van de belastingdienst. Pas na deze toezegging konden we de kosten doorgeven aan Ista voor de eindafrekening over 2023. Het bedrag dat we van de belastingdienst ontvangen is €1063,21 per woning. Helaas was een voorwaarde van de overheid dat dit bedrag niet direct, per woning, verrekend mag worden. Wij wisten dit ook niet veel eerder. Ressort Wonen moet zich wel aan deze voorwaarde houden.

Hoe werd tegemoetkoming blokverwarming dan wel verrekend?

  1. We tellen alle gemaakte warmtekosten van het woongebouw bij elkaar op
  2. Hier trekken we de totale tegemoetkoming van af die we van de overheid kregen voor dit woongebouw
  3. Met de kosten die overblijven rekenen wij af zoals wij dit altijd doen, dus op basis van je verbruik

Iemand die afgelopen jaar meer heeft verbruikt, krijgt door deze manier van verrekenen dus een groter bedrag terug. Dit klinkt oneerlijk, maar de overheid wilde juist mensen met hoge energiekosten extra compenseren. Wij verrekenen op de manier die de overheid voorschrijft.

De verdeling van de kosten was verder hetzelfde als in voorgaande jaren

Deze verdeling is als volgt:

  • 65% Van de totale energiekosten is voor het variabele gedeelte. Het variabele tarief wordt berekend door deze energiekosten te delen door de totaal verbruikte eenheden in het gebouw.
  • 35% Van de totale energiekosten zijn voor het vaste gedeelte. Het vaste gedeelte vermeerderd met het vastrecht, administratiekosten, elektra verbruik cv ketel en de kosten voor de dienstverlening van Ista wordt in gelijke delen verdeeld door het aantal woningen. Iedereen betaalt hiervoor hetzelfde bedrag. Behalve als je korter dan 1 jaar op het adres woonde.  

 Voorschotbedrag stookkosten

Je betaalde van juli tot en met december 2023 een lager voorschotbedrag in je huur, namelijk maar 25 euro. We wilden je op deze manier direct laten profiteren van de teruggave door de belastingdienst. Omdat de teruggave in 2024 stopt, betaal je vanaf januari weer een hoger vooschotbedrag. Sommige huurders raakten gewend aan het lagere bedrag. Waardoor de verhoging hard aankwam. Dit was niet onze bedoeling. We wilden het geld juist eerder aan je teruggeven.

Let dit jaar weer goed op je energieverbuik

Dit jaar is er helaas geen tegemoetkoming door de overheid. Dus het is in 2024 extra verstandig om te letten op je energieverbuik. Laat je niet door de tegemoetkoming in 2023 verleiden tot hoge stookkosten.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel ons dan gerust via (0181) 25 20 99.