Inloggen

Inspraak & jouw mening

Ressort Wonen is erg betrokken bij zijn huurders. Wij vinden jouw mening belangrijk, daarom horen wij die graag!

Geregeld nodigen wij huurders uit om mee te denken over verbeteringen in hun woningen of wijk. De meningen van deze zogenaamde klankbordgroepen tellen voor ons net zo zwaar als de mening van onze medewerkers. Wil jij ook een keer meedenken? Laat het ons weten.

Vanuit onze huurders zijn ook verschillende belangenverenigingen ontstaan om elkaar bij te staan. Huurdersvereniging Rozenburg komt op voor de belangen van onze huurders. Zijn er bijvoorbeeld zaken waar je met Ressort Wonen niet uitkomt, dan kan de huurdersvereniging je helpen. Of als je dat wilt, ook namens jou het woord doen. In veel van onze gebouwen zijn daarnaast bewonersgroepen actief, die zich bezighouden met zaken in en rondom het gebouw. Zijn er problemen in de buurt, zoals overlast of vervuiling, dan kun je bij het wijkbeheer terecht.

De meningen van deze zogenaamde klankbordgroepen tellen voor ons net zo zwaar als de mening van onze medewerkers.