Inloggen

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Een samenleving waarin iedereen kan meedoen en meetelt. Daar maken Rozenburgers zich sterk voor. Ressort Wonen draagt daar ook aan bij. Om écht een verschil te kunnen maken, werken we samen met verschillende organisaties voor zorg en welzijn, zoals DIA.

DIA werkt met bewoners en samenwerkende organisaties aan een trotse inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en voor anderen. Hun kernwaarden zijn: samenwerken, uitgaan van talenten, eigen kracht, verbinden, toegankelijk, betrokken, plezier, duurzaam en resultaatgericht.

Hoe werkt DIA?

De medewerkers richten zich op alles wat mensen sterker en vitaler maakt. Zij werken vraaggericht vanuit een positieve houding waarbij ze voortbouwen op de eigen kracht van mensen die meedoen.

DIA is altijd op zoek naar vrijwilligers 

Wat kun je doen?

  • bij ouderen op bezoek gaan
  • boodschappen halen voor Rozenburgers waarbij dit (even) niet lukt
  • kleine klusjes uitvoeren bij mensen thuis
  • help een nieuwe Rozenburger de Nederlandse taal te leren
  • help mee met activiteiten of zet iets nieuws op!

Wil je meehelpen?

Geef dit dan via de onderstaande knop door