Inloggen

Visitatie Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke vier jaar een visitatie uitgevoerd door een onafhankelijke commissie én volgens een vastgestelde methode. Bij Ressort Wonen gebeurde dat voor het eerst in 2010 en recent in september (2018). 

Hoe worden we beoordeeld?

De beoordeling van de prestaties door de visitatiecommissie is zeer positief. Enkele opmerkingen van de commissie zijn: Ressort Wonen is lokaal geworteld, handelt professioneel, is een laagdrempelige organisatie, heeft een gezonde bedrijfsvoering en voelt én neemt verantwoordelijkheid die verder gaat dan wonen alleen. Verder heeft de commissie vastgesteld dat de verbeterpunten uit de vorige visitatie serieus zijn opgepakt.

Jouw mening telt!

Met cijfers geven onze belanghouders en huurders aan dat zij zeer tevreden zijn met onze prestaties. In hun beoordelen speelt ongetwijfeld mee hoe wij hen hierover informeerden en hoe zij invloed konden uitoefenen op ons beleid. Dat juist de groep waar wij ons dagelijks voor inzetten hoge cijfers geeft, stemt tot grote tevredenheid.

Het definitieve rapport van de visitatiecommissie is onlangs uitgekomen en is openbaar. Net als de reactie van ons bestuur.