Inloggen

Governance

Iedere woningcorporatie in Nederland moet op papier hebben staan hoe de stichting wordt bestuurd, hoe besluiten worden genomen en hoe beleid tot stand komt. Dit wordt vastgelegd in de een ‘governancestructuur’.

De governancestructuur van Ressort Wonen is vastgelegd in de statuten, volgens een voor woningcorporaties vaak gebruikt model. In de statuten staat onder meer hoe de bestuurlijke organisatie van Ressort Wonen is geregeld. Bij Ressort Wonen bestaat het bestuur uit één directeur/bestuurder, Frans Desloover, waarop toezicht wordt gehouden door de Raad van Commissarissen.

De governancestructuur is verder uitgewerkt in de volgende stukken:

  1. Het Reglement voor Raad van Commissarissen, waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn uitgewerkt.
  2. De Integriteitscode, waarin omschreven staat hoe we met elkaar, met klanten en leveranciers en met bedrijfseigendommen omgaan.
  3. De Klokkenluidersregeling, die rechtsbescherming biedt aan iedereen die een overtreding binnen de organisatie wil melden.
  4. Het Directiereglement, waarin de verhouding tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur is vastgelegd.

In onze governancestructuur is verder de honorering van het bestuur en de Raad van Commissarissen vastgelegd. Ook is uitgewerkt wie de belanghebbenden van Ressort Wonen zijn (kortweg alle mensen en organisaties die direct of indirect bij Ressort Wonen zijn betrokken) en in hoeverre zij worden betrokken bij de totstandkoming van ons beleid.

Alle hierboven omschreven stukken vind je ook bij "downloads" op deze pagina.

Onze Raad van Commissarissen

Benoemingsperiodes van de leden: 

Naam

Benoemingsperiode

Herbenoembaar

A. Weggeman

 1-1-2020-1-1-2024

 Ja

C.M.C. Hilhorst

 1-1-2020-1-1-2027

 Nee

F. Buis

 1-1-2020-1-1-2024

 Ja

R.S. van der Kuij

12-6-2017-12-6-2025

 Nee

 

In de statuten staat bijvoorbeeld hoe de bestuurlijke organisatie van Ressort Wonen is geregeld. Bij Ressort Wonen bestaat het bestuur uit een directeur/bestuurder waarop toezicht wordt gehouden door de Raad van Commissarissen.