Inloggen

Meer betaalbare huurwoningen

Positief nieuws vanuit Den Haag! In het coalitieakkoord is afgesproken dat de verhuurderheffing in 2023 wordt afgeschaft. En dat geeft niet alleen ons, maar alle woningcorporaties meer ruimte om te investeren in bouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid.

 

Ressort Wonen zal met dit geld verder inzetten op sociale woningbouw. Want daar is op dit moment een groot tekort aan. Er zijn te weinig goede, betaalbare woningen beschikbaar voor starters, gezinnen en senioren. Als betrokken woningcorporatie kijken we daar niet voor weg maar komen in actie. Zodat iedereen fijn kan wonen in een betaalbare huurwoning in Rozenburg en (straks) in Brielle.