Inloggen

De 'populaire' versie van het jaarverslag van Ressort Wonen over 2019 staat voor je klaar! Door de coronacrisis heeft het wat langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. Het is een samenvatting van onze resultaten in het afgelopen jaar en de Raad van Commissarissen heeft er naar gekeken en is akkoord. 

In 2019 stonden drie thema's centraal: betaalbaar door duurzaam, samen en leefbaar en kwaliteit van dienstverlening. Wat dit precies inhoudt? Lees en kijk mee via de folder of de video.