Inloggen

Ressort Wonen tekent prestatieafspraken 2022 – 2023

Het is zo ver!

Elke twee jaar maken de gemeente Rotterdam, Ressort Wonen en de huurdersvereniging Rozenburg afspraken om het aanbod van aantrekkelijke huurwoningen te versterken. En om de leefomgeving nóg fijner te maken. Op 15 december ondertekenden wij samen de plannen voor 2022 – 2023. Dit keer hebben we met elkaar afgesproken dat we de mogelijkheden onderzoeken voor meer nieuwbouw en de aanbesteding voorbereiden voor de aanleg van het warmtenet.

Aandacht voor ouderen

In de afspraken is ook veel aandacht voor oudere huurders. Zo kijken we wat er nodig is om senioren zo lang mogelijk en met de juiste zorg in Rozenburg te laten wonen. We bevorderen de doorstroming uit eengezinswoningen naar de nieuwbouw van Nieuw Welgelegen en we spreken de wens uit voor een mooie buitenruimte in dat gebied. Ook werken we eraan dat oorspronkelijke en nieuwe bewoners makkelijker met elkaar in contact komen.

De prestatieafspraken dragen eraan bij dat Rozenburg een heerlijke plek is en blijft om te wonen!

Wil je de prestatieafspraken inzien? Lees dan hier verder.